Kadın Hastalıkları Hakkında Kısa Bilgiler

Kilo ve rahim kanser riski
Rahim kanseri 45 yaş ve üzerindeki kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserdir. Erken evrelerde yaşam şansı %90dan fazladır.
DOğum kontrol hapları ve damar tıkanıklığı
Mevcut doğum kontrol hapları toplar damar pıhtılaşma riskini kullanmayanlara göre 5 kat arttırmaktadır
Yumurtalık kistleri
Fonksiyonel yumurtalık kistleri üreme çağındaki kadınların %8-20sinde görülür
Hemoroid ve cinsellik
Kadın cinsel fonksiyon indeksi ile hemoroid ameliyatı olan kadınların cinsel fonksiyonları araştırılmıştır.
Hamilelikte antidepresan
Gebeliğinde antidepresan (SSRI) kullanan hamileler kullanmayanlara göre daha erken doğum yapıyor.
Sağlıklı yaşam ve Kilo
Orta yaşlarda vücut kitle indeksi (VKI) ile sağlıklı ileri yaşam arasında ters ilişki vardır.
Sağlıklı yaşam ve Kilo
Orta yaşlarda vücut kitle indeksi (VKI) ile sağlıklı ileri yaşam arasında ters ilişki vardır.
Egzersiz ve Meme kanser riski
Egzersiz postmenapozal meme kanserini %20-40 azaltmaktadır.
Gençlerde toksik üçgen
Depresyon sonraki yıllarda alkol kullanımı ile ilişkili; alkol alımı da ileride obesite ile ilişkilidir.
Siğil aşısı
Quadrivalan HPV aşı ile siğil görülmesinde azalma saptanmıştır. Aşı öncesi dönemde üç aylık dönemlerde %1.8 artış görülürken aşı ile birlikte her 3 ayda %25 azalma görülmüştür.
Rahim kanseri risk faktörleri
Rahim kanseri 45 yaş ve üzerindeki kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserdir. Erken evrelerde yaşam şansı %90dan fazladır.
Embryo transferinde konulacak embryo sayısı
Amerikan Fertilite Cemiyetinin transfer edilen embryo sayısı ile ilgili son rehberinde 35 yaştan genç ve iyi prognozu olan kadınlarda ikiden fazla embryo (3 veya 5.günde) transfer edilmemesi, hatta tek embryo verilmesi önerilmektedir
Rahim alınması ameliyatları
Eğer vajen genişliği rahimi tutan bağların kesilmesine uygun ise rahim vajinal histerektomi için yeterince hareketli yapılabilir ve bu şekilde çıkartılması uygun olur.
Antidepresan ve Libido
Antidepresan olarak etkin bulunmayan flibanserin kadınlardaki düşük libidonun tedavisinde etkin olabileceğine dair çalışmalar yapılmıştır.
Vitamin D eksikliği
Vitamin D eksikliği kadınlarda simetrik bel ağrısı, uvuz kaslarında ağrı, kas ağrıları, alt eklemlerde pelvis ve belde zonklayıcı kemik ağrısı gibi bulgular verir.
Genital Uçuk
Genital uçuk kadınların %23, erkeklerin %11’inde görülen herpes virusunden kaynaklanan bir enfeksiyondur.
Mamografi
Meme kanseri açısından yüksek riskte olan kadınlarda genç yaşlardan itibaren mamografi çekilmesi meme kanser riskini arttırmakta.
Mamografi ile meme ultrasonografisi
Her sene mamografi ile birlikte ultrasonografi yapılması, yalnız mamografi yapılmasına göre riskli grupta erken evre meme kanserini yakalamada daha etkin bulunmuştur.
Endometriozis ve Gebelik
Endometriozis olmayanlara göre endometriozis olan ve gebe kalanlarda erken doğum olasılığı artmıştır.
Hamilelikte günaşımı
Gün aşımı olan hamilelerde doğum eyleminin ilaçlarla başlatılması, doğum ağrısının beklenildiği gruptaki kadınlara göre sezaryen doğumu arttırmaz
Bazedoksifen
Bir selektif östrojen reseptör modulatörü olan bazedoksifen, kemik erimesi olan postmenapozal kadınlarda iyi rahim içi, yumurtalık ve meme güvenliğine sahiptir.
Gece terlemesi ve İleri yaş ölümler
Menapoza giriş sırasında sıcak basmaları %73, gece terlemeleri % 39 oranında bildirilmektedir.
Menapoz ve Lipidler
Erken postmenapozda total kolesterol , LDL kolesterol, lipoprotein(a) en yüksek seviyededir. En yüksek HDL kolesterol geç perimenapozal dönemde görülür
Bakterial vaginozis
Bakterial vaginozis normal vaginal floranın bozulduğu ve anerobik bakterilerin çoğaldığı, olumsuz gebelik sonuçları ile ilişkili yüksek sıklıkla görülen vajinal enfeksiyondur
Klamidya enfeksiyonu
Tedavi edilmeyen klamidya enfeksiyonları pelvik enflamatuar hastalık, dış gebelik ve kısırlığa yol açabilir.
Ateş basmaları
Ateş basmaları olan postmenopozal kadınlarda ateroskleroz, artmış kan lipidleri, yüksek kan basıncı tespit edilmiştir.
Hamilelikte fazla kilo
Artmış vücut kitle indeksi olan hamilelerde ölü doğum 2-4 kat fazladır. Gebelik diabeti, gebelik toksemisi (Preeklampsi) sezaryen ile doğum riskleri artmıştır.
İdrar kaçırma
İdrar kaçırma tip 2 diabeti olan kadınlarda normal kan şekeri olanlara göre %50-200 daha fazla görülür.
HPV aşısı
Quadrivalan HPV aşısı 9-26 yaşlar arasında uygulanmalıdır. Gençlerde HPV enfeksiyon riskini ve rahimağzı kanser öncesi lezyonlarını azaltmaktadır
Doğum eyleminde elektronik monitorizasyon
Doğum eyleminde sürekli elektronik monitorizasyon kullanılarak izlenen bebek kalp atımlarının, hamileliğinde sorun olmayan gebelerin doğumun ilk evresinde 30 dakikada bir ikinci evresinde 15 dakikada bir görülmesi uygundur.
Yumurtalık kanser riski
Yaşam boyu yumurtlama olan adet siklus sayısının fazla olması ve adet görmeye erken yaşta başlamak yumurtalık kanseri riskini arttırır gibi görünmekte.
Kemik erimesi ve bifosfonatlar
Kemik erimesi için başlanan bifosfanatlar sonrası takip konusunda farklı yaklaşımlar vardır. İlk 3 yıl içinde kemik mineral yoğunluğunun bakılması gereksizdir
Preservatif kullanımı ve uçuk
Prezervatif kullanılması uçuk geçişinin hafif oranda engellemektedir
Hormon tedavisi ve yumurtalık kanseri
Hormon tedavisi kullanan kadınlarda epitelial yumurtalık kanseri riski %30-58 artmaktadır.
Enjektabl doğum kontrol iğnesi
Enjektabl doğum kontrol iğnesi (DMPA) kullananlar ilk 6 ayda %5 oranında kilo artışı bildirmişlerdir.
Sezaryen doğumda lokal anestetik
Sezaryen doğum sonrası yara yerine lokal anestetik yapılması ilk 24 saat içinde morfin ihtiyacını azaltmaktadır.
Denosumab
Denosumab kemik yıkımını azaltan insan monoklonal antikorudur.
Endometriozis ve endometrial örnekleme
Endometrial örnekleme ile alınan rahim iç duvarı dokularında sinir liflerinin tespit edilmesi endometriozis tanısında laparoskopi ile benzer doğruluk göstermekte.
Doğum kontrol hapları ve Pıhtılaşma
Doğum kontrol hapı kullanmayanlara göre kullananlarda 5 kat fazla toplar damarlarda tromboz (pıhtılaşma) görülmektedir.
Kemik kütle yoğunluğu
22-44 yaşlar arasında omurga veya kalça boynunda düşük kemik kitle yoğunluğu ailesel kemik erimesi öyküsü veya kişisel kırık öyküsü ile ilişkilidir.
PKOS Doğurganlık
Polikistik over sendromu olan kadınların büyük bölümü doğum yapabilir.
Kronik pelvik ağrı Laparoskopi
Uterosakral ligamentlerin (rahimi pelvis ortasında tutan en güçlü bağlar) laparoskopik olarak kesilmesi kronik pelvik ağrısı olan kadınlarda ağrı, ağrılı adet görme, ağrılı cinsel ilişkiyi azaltmaz
Hamilelikte balık tüketimi
Doğum kilosu annenin balık yemesi ile ilişkili bulunmuştur.
Yumurtalık kanser testi
Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Kurumu, OVA1 testini pelvik (karnın alt kısmı) tümörleri olan erişkinlerde yumurtalık kanserini tespit etmek için önermektedir.
Uzun etkili enjektabl doğum kontrol iğneleri ve kemik kırılma riski
Uzun etkili enjektabl doğum kontrol iğneleri (DMPA) genç kızlarda kemik kırılma riski artmaktadır
Hamilelikte egzersiz
Çok doğum yapmış annelerden doğan bebekler fazla kiloludur
Hamilelikte Erken dönem ultrasonografi
33 ile 36.günler arasında transvaginal ultrasonografi ile sağlıklı gebelikler %94 oranında tespit edilebilir.
Doğum kontrol hapları
Standart haplarda 21 gün aktif hap ve 7 gün plasebo hap bulunmakta, 24 gün aktif hap kullanıldığında 3 gün plasebo hap kullanılmakta.
Trigliserid Kolesterol
Trigliserid / HDL kolesterol oranı insülin direnci belirtecidir.
Gebelikte kusma
Gebeliğe bağlı kusma (hiperemesis gravidarum) gebelikte hastaneye yatışlarda ikinci sıklıktaki nedendir.
Gebelikte yüksek tansiyon
İlk trimesterde (hamileliğin ilk 3 ayında) antihipertansif ilaç kullanımı bebekte pulmoner kapak stenozunu, Ebstein malformasyonunu, aort koarktasyonunuve sekumdum tipi atrial septum defektini arttırmaktadır.
Doğum Cinsel fonksiyon
Doğum sınıflarında endişeleri olan anne adaylarına cinsel ilişkilerinde tatmin edici düzeye doğum sonrasında ulaşabilecekleri anlatılmalıdır.
Gebelik diabeti
Gebelik diabeti (gestasyonel diabet) olan kadınlarda gebeliğinde normal kan şeker seviyesi olanlara göre ileride tip 2 diabet görülme olasılığı 7.5 kat artmaktadır.
Menapoza geçiş Cinsellik
Menapozal geçiş döneminde cinsel birleşmede ağrı artar, cinsel istek azalır.
Gebelikte kilo alımı
Gebelikte önerilen kilo alımı gebelik öncesi vücut kitle indeksine göre hesaplanmalıdır.
İlk adet yaşı Menapoza giriş yaşı
İlk adet görme yaşı dış etkenlerle ilişkilidir.
Hamilelikte beslenme
Bir gebe hergün 6-8 bardak su içmelidir.
Kahve Felç inmesi
Dört veya daha fazla fincan kahve içmek felç (inme) riskinde artışa neden olmaz.
Multivitaminler Kanser
Multivitamin kullanmak meme , kolon, endometrium, yumurtalık, mesane, mide veya akciğer kanseri, riskini ne arttırmakta ne de düşürmekte.
Fertilite ilaçları Kanser
Fertilite tedavisinde kullanılan ilaçlar değil de “infertilite tanısı” almış olmak yumurtalık kanser riskini arttırmakta.
Diabet Depresyon
Yeni doğum yapmış annelerin %10unda depresyon görülmektedir. Diabet de gebelerin %9unda mevcuttur.
Doğum Kontrol Hapları Başlanması
Doğum kontrolu başlamak için kadının sonraki adetini beklemek gerekmez.
Gebelikte Grip Aşısı
Grip (inaktive trivalan influenza) aşısının hamilelikte yapılması önerilmektedir
Ölü Doğum Yapma Riskleri
Ölü doğum ilk gebeliği olan ve 35 yaş üzerindeki kadınlarda daha sıktır.
Tahmini Doğum Ağırlığı
Annenin vücut kitle indeksi arttıkça doğum kilosu da artmaktadır
Doğum kontrol hapları Sistemik hastalıklar
Doğum kontrol hapları medikal sorunları olan hastalarda bazı koşullarda kullanılabilir. 35 yaş altında yüksek tansiyonu kontrol altında olan kadınlar tansiyon takibi yapılan birkaç ayda tansiyonları stabil seyrediyorsa DKH kullanabilir
Yumurtalık kanseri taraması
Vajinal ultasonografi ve serum CA125 değerleri ile yumurtalık kanseri taraması evre 1 ve 2 kanserlerin %48.3’ünü tespit edebilmekte.
Antiepileptikler bebek IQsu
Anne karnında valproata maruz kalmak diğer antiepileptiklere göre daha fazla bebeğin kognitif gelişimini engellemektedir.
Kemik erimesi yıllık iğne
Yılda tek doz 5m damardan verilen zolendronik asit ağızdan alınan risedronattan daha az etkin bulunmamıştır.
Cerrahi komplikasyon azaltılması
Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı cerrahi kontrol listesi ile komplikasyon hızı %11den %7ye, ölüm hızı da %1.5dan %0.8e düştü.
Cerrahide Antibiyotik kullanımı
Profilaktik antibiotik kullanılması rahim alınması, urojinekolojik ameliyatlar, histerosalpingogram (HSG) ve gebelik tahliyesinde gerekir.
Myomlar Gebelik sonuçları
Myomlar yerlerinden bağımsız olarak gebelik oranında %15, canlı doğum oranında %30 azalma ile ilişkilidir. Düşük olasılığı da %67 daha yüksektir.
Kemoterapi Yumurtalıkların korunması
Kemoterapinin üreme organlarına etkileri doza, tedavi süresine ve kullanılan ajana bağlıdır. Özellikle alkalliyeci ajanlar yumurtalıklara toksiktir.
Rahim anomalileri Erken doğum
İçerisinde septum (perde) olup kesilmiş rahim, bikornuat (çift odacıklı) rahim veya uterus didelfis (çift rahim) olanlarda rahimağzı uzunluğu normal rahmi olanlardan daha kısadır.
Yumurtalıkların alınması
Selim hastalıklar nedeniyle yapılan rahim alınma ameliyatlarında yumurtalıkların alınması meme ve yumurtalık kanserini azaltmakta ancak koroner hastalık ve akciğer kanserinin arttırmaktadır.
Endometrial Ablazyon
Fazla miktardaki adet kanamalarının tedavisinde rahimiçi tabakasının (endometrial ) dağlanması (ablazyonu) sıklıkla kullanılmaktadır. Rahim alınmasına göre daha az invaziv bir işlemdir.
Histerokolposakropeksi
Rahim sarkmalarına yönelik yapılan ameliyatlarda rahmin yerinde bırakılması sarkmanın tekrarlamasını ve yeniden operasyon yapılmasını azaltmaktadır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.