Kadın Sağlığı

ADENOMYOZİS
Uterus kas tabakasında endometrial bez ve stromanın bulunmasıdır. Kadınların %10 ile %15’i arasında görülür.40-50 yaş arasındaki kadınlarda %60’a çıkabilir
ASHERMAN SENDROMU
Erken postpartum dönemde veya septik abortus sonrası yapılan küretajlara bağlı görülen uterus kavitesinde daralma veya yapışıklık olmasıdır
DISFONKSIYONEL UTERIN KANAMA
Klinik olarak nedeni saptanamayan düzensiz veya intermenstrüel kanamadır. 
ENDOMETRIAL KANSER
Endometrial dokunun malign değişimidir.Genellikle adenokarsinom, adenoskuamöz, berrak hücreleri veya papiller seröz hücre tipleri vardır. Kadın genital sistemindeki en sık görülen kanserdir
ENDOMETRİT
Rahimin iç döşeyici tabakasının genellikle enfeksiyon kaynaklı kronik enflamasyonudur. Bu terim gebe olmayan veya yeni gebe kalan kadınlarda kullanılır; korioamnionit gebe olan kadınlarda kullanılan terminolojidir
HEMATOMETRA
Normal çıkım yolundaki bir obstrüksiyona bağlı uterus kavitesinde kan birikmesidir. Obstrüksiyon, konjenital anomaliler, edinilmiş servikal stenoz veya neoplaziye bağlı olabilir.
INTERMENSTRUAL KANAMA
Normal menstruel sikluslar arasında kanamadır. Jinekolojiye başvuruların %10-15’i menstrüel bozukluk nedeniyle olmaktadır
DÜZENSİZ MENSTRÜEL KANAMALAR
Ritmik patern izlemeyen menstrüel sikluslar veya normal olarak düşünülenden belirgin fark gösteren paternde kanamalardır
MENORAJİ
Yoğun menstrüel kanama. Menoraji primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır: sekonder olan klinik olarak tanımlanabilir bazı nedenler tarafından oluşur
POSTMENAPOZAL VAJİNAL KANAMA
Menapoz sonrasında kadınlarda olan vajinal kanamadır. Semptom olarak postmenapozal vajinal kanamanın hastanın uzun dönem sağlığını tehdit edilecek olayları dışlamak için değerlendirilmesi gerekir.
UTERİN ANOMALİLER : BİKORNUAT, SEPTAT, UNİKORNUAT UTERUS
Tek veya iki ayrı yarım oluşuma veya boynuza veya santral septum olan tek uterusa yol açan eksik uterus formasyonudur
UTERİN LEİOMYOM
Uterus içinde veya etrafında bulunan nadir durumlarda yayılabilen selim bağ doku tümörüdür. Kadınların %30’unda, elli yaş üzerindeki kadınların %40-50’sinde görülür.
UTERİN PROLAPSUS
Uterusun vajinal kanalın aşağısına inmesine neden olan normal destek mekanizmasının kaybıdır. Ekstrem durumda uterus vulvanın ötesine inerek vücut dışında bir konum alır. 

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik@yoldemir.com
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.