KAN BASINCI KONTROLÜNÜN ÖNEMİ

Kardiovasküler olayların insidansını azaltmak için sıkı kan basıncı kontrolünün faydası bilinmektedir. Kan basıncının kontrolü özellikle kadınlarda yararlıdır. ASCOT çalışmasının yayınlanan sonuçları atenolol artı diüretikten daha fazla kan basıncında azalmanın amlodipin ve perindopril ile sağlandığını göstermiştir. Kan basıncı kontrolünün belirgin etkisi kadınlarda belirgin olarak azalan kardiovasküler olay riskidir. Metabolik sendromu olan kadınlarda sıkı tansiyon kontrolü özellikle avantajdır. Yüksek Kan Basıncı Önleme, Değerlendirme ve Tedavi Rehber Bilgileri Birleşik Ulusal Komitesinin önerdiği sistolik kan basıncının 130 mmHg olması koroner kalp hastakıları insidansını 28.1, kadınlarda %12.5’a azaltmıştır.

Kan basıncındaki azalma inmeye bağlı mortalite hızında pozitif etki yapmıştır. Kan basıncındaki ufak bir düşüş prognozu düzeltebilir: sistolik kan basıncındaki 2 mmHg’lık düşüşün inmeye bağlı mortaliteyi %10 azaltacağı hesaplanmıştır. Kan basıncındaki bu küçük düşüşlerin erken ölüm ve sekel bırakan inmeleri dışlamasını önermişlerdir. Bunun tersine erişkin dönemde 11-20 kg almak iskemik inme riskini 1.69-2.52 kat arttırmaktadır . Serebrovasküler hastalık önlenmesinde obesitenin engellenmesi önemlidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.