KAN (RH) UYUŞMAZLIĞI

Annenin sahip olmadığı her türlü fetal kan grubuna izoimmünizasyon mümkündür. En sık görülen örnek Rh (D) faktörüdür. Bir zamanlar intrauterin fetal ölümlerin sık nedenlerinden olan bu durum risk altında olanlara profilaktik immünglobulin yapılması ile eradike edilmiştir.

Serum antikor titreleri (ilk vizitte, 20. gebelik haftasında ve sonraki her 4 haftada bir), partnerin (bebeğin babasının) antikor durumunun test edilmesi gerekir.

Gestasyonel yaşın ve amniotik sıvı hacminin ve fetal büyümenin bilinmesi açısından ultrasonografi faydalıdır.

Eğer titreler artar veya öncesinde etkilenmiş gebelik varsa amniosentez veya umbilikal kordon kanı örneklemesi gerekir.

Serum titreleri, amniosentez veya umbilikal kordon kanı örneklemesi gerekebilir.

Antikor titreleri £ 1:8 ise müdahale gerekmez. Titre albumin içinde ³ 1:16 veya indirekt Coombs testinde 1:32 ise amniosentez veya umbilikal kordon kanı örneklemesi düşünülmelidir. Şiddetli etkilenen fetüslerde intrauterin transfüzyon gerekebilir.

Profilaksi (Rh pozitif baba ile): D immünglobulin – 13 haftadan önceki düşükler veya korionik villüs örneklemesi sonrası 50 mg ; amniosentez veya ektopik gebelik sonrası 300msensitize olmamış hastalarda 28-30 gebelik haftasında veya normal doğum sonrasında. (20mg/ 1 ml D-pozitif hücre ( 2ml tam kan) hastanın sirkulasyonuna İnfüze olur veya kaçar.)

İlk prenatal vizitte tüm hastalar Rh tayini yaptırmalı ve izoimmünizasyon açısından (indirek Coombs testi) test edilmelidir. Rh negatif olanlar, doğumdan, amniosentez, fetal ölüm, düşük, ektopik gebelik veya her türlü Rh pozitif hücreye maruz kalma durumunda D immünglobulin almalıdır. 28-30 gebelik haftasında profilaktik uygulama çok akıllıcadır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.