KANSER TEDAVİSİ ÖNCESİ SEÇENEKLER

Embriyo Kriyoperzervasyonu

Birçok kadın spermlerin ileride kullanılmak üzere dondurulup korunabildiğinin (kriyoperezervasyon) farkında ve kendileri için de kanser tedavisi öncesi yumurtalarının dondurulup korunabileceği konusunu düşünmektedir. Son yıllarda yumurtaların kriyoprezervasyonunda başarı artmıştır. Embriyo kriyoprezervasyonu sonucunda oluşan gebelik sayısı oldukça fazladır. Gebelik oranı taze embriyoların IVF yoluyla uterusa transfer edilmesi sonucu gebeliğin oluşma oranına yakındır. Kanser tedavisi öncesi uygulanabilir ve pratik bir yöntemdir

Sperm Kriyoprezervasyonu

Sperm kriyoprezervasyonu erkeklerde üremeyi sağlamak için uygulanabilir bir yöntemdir. Kemoterapi veya radyoterapi almaya hazırlanan erkekler semen örneklerini aldırıp sperm bankalarında kriyoprezervasyon ile koruyabilir. Spermler daha sonra birçok yöntemle (inseminasyon, IVF ..) kullanılarak gebelik sağlanabilir.

Ne yazık ki kanserin kendisi semen kalitesini etkileyebilir. Kanserli bir erkeğin semeni azalmış bir sperm sayısı motilitesi ve morfolojisine sahip. Bu değişiklikler spermin bir yumurtayı dölleme yeteneğini azaltabilir.Bu azalmaya rağmen de kriyoprezervasyon göz önünde bulundurulmalı çünkü günümüz şartlarında çok az sayıda sperm kullanılarak yardımcı üreme teknikleri ile gebelikler sağlanabiliyor. Semen kalitesi kaç tane örneğin dondurularak saklanabileğine karar verme konusunda önemlidir fakat minimum 4 örnek almak gerekmektedir.Gebelik oranları uygun terapiler ile %45lere kadar çıkabilir fakat semen kalitesi erkeğin yaşı sağlık durumu ve uygulanan infertilite programı ile değişebilir . Doğru infertilite programını uygulamak çok önemli, çünkü bir kere dondurulmuş semen örnekleri kullanılınca daha başka örnekler elde etmek çok zor olacak.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.