KANSER TEDAVİSİ SONRASI EBEVEYN OLMA

Kanser tedavisi sonrası gebeliği planlayan çiftler birçok tercihi partnerleri onkologları ve infertilite uzmanları ile tartışmalı.Gebelik zamanlaması kanser tedavisi sonrası çok büyük önem arzedebilir. Teorik olarak gebeliğe bağımlı hormonlar meme kanserlerinin veya diğer bazı hormon-bağımlı kanserlerin büyümesini hızlandırabilir. Fakat pratikte çoğu kanser hastasının surveyi gebelikten etkilenmemektedir. Kadınlar kendilerine ve fetüse zararlı etkileri olabilecek kemoterapötik ilaçlar almış olabilirler bundan dolayı genellikle tedaviden 1-3 yıl sonra gebe kalınması önerilmektedir. Erkeklerin ise 6 aydan 1 yıla kadar bir bekleme süresinden sonra çocuk sahibi olmak için girişimlerde bulunması öneriliyor. Bu süre testislerin kemoterapötik ilaçların etkisinden kurtularak normal sperm üretimine geçmeleri için gereklidir. Gebelikten önce çiftlerin gebeliğin güvenliği ve zamanlaması konusunda onkologları ile detaylı konuşmaları büyük önem arzetmektedir.

Çiftlerin almış oldukları kemoterapi radyoterapi veya cerrahi müdahalalerin doğacak olan çocukları üzerinde olumsuz etkileri olacağı konusunda tedirgin olmalarına rağmen bu tedavi ve müdahalelerin doğum defektini arttırmadığı gözlenmiş. Kadınlarda düşüklerin kanser tedavisi sonrası artmadığı bilinen diğer bir gerçek. Bu konuda tereddüt sahibi olan ve ve gebelik isteyen çiftlere uygulanacak birkaç test her iki partnerin normal bir fertilite potansiyelinin olup olmadığı konusunda çok yardımcı olabilir.

Kanser Tedavisi Sonrası Fertilite Testi

Erkeklerde fertilite testi semen analizi ile başlıyor ki bu testte de sperm miktarı hacmi motilitesi morfolojisi ve fertiliyeti etkileyen diğer parametrelerine bakılıyor. FSH, LH ve testosteron kan seviyesini ölçmek amaçlı bir kan testi de yapılabilir.

Kadınlarda fertilite testleri çoğunlukla kan FSH, LH ölçümü ile başlar. Estradiol seviyesi ölçümü de kan FSH, LH seviyesinin arttığı durumlarda ovaryan yetmezliğin teşhisi açısından önemli olabilir.Düzensiz mensler veya menstrual siklusun hiç olmaması hipofiz veya ovaryan hasarın göstergesi olabilir. Yine de kanser tedavisi sonrası menstrual siklusu bozulmaya uğrayan bazı kadınlarda fertilite sağlanabilir. Hormonal testler ovaryan yetmezliği göstermezse, kadınlarda ovulasyon medikal tedaviler ile sağlanabilir veya kendi kendine de oluşabilir.

Fertilite testleri olumsuz sonuçlar verince çiftler umutsuzluğa düşmemeli. IVF, inseminasyon, taşıyıcı annelik(surrogacy), donör yumurta, donör sperm gibi birçok yardımcı üreme tekniği ile daha önce genetik açıdan gebeliği mümkün olmayan çiftler çocuk sahibi olabiliyor. Çiftler hangi yöntemin kendileri için daha uyum sağlanabilir olacağına, ne kadar bütçe ayırdıklarına ve başarılı sonuç alınmazsa tedaviyi ne zaman sonlandıracaklarına karar vermelidirler. Yardımcı üreme teknikleri ile her zaman başarılı sonuçlar elde edilmemektedir, ve bazı çiftler evlatlık edinmeyi veya çocuksuz bir hayatı tercih etmektedir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.