Kanserler

BERRAK HÜCRELİ YUMURTALIK KARSİNOMU
İçerdiği bol miktardaki glikojen nedeni ile berrak veya ‘kabara çivisi’ görünümü kazanan hücrelerden oluşan over tümörüdür. Bu tümörler ayrıca endoserviks, endometriyum ve vajenden de kaynaklanabilirler. Over tümörlerinin yüzde beş ile onbirini oluştururlar.
DERMOİD KİST
Üreme çağındaki genç kadınlarda en sık görülen over tümörü germ hücre kaynaklı dermoid kist veya kistik teratomdur.Bu tümörler selim veya malign olabilir (%1-2 malign, genellikle 40 yaş üstü kadınlarda). Over tümörlerinin %15-25 kadarını oluştururlar. 20’li yaşlardan 30’lu yaşlara kadar (%75), çoğu 40 yaşın altında görülür.
DİSGERMİNOM
Erkek testisinde bulunan seminomun özdeşi olan, germ hücreleri ve stromadan oluşmuş bir over tümörüdür. Over malingnitelerinin %1-2’sini oluşturur. 30 yaşın üzerinde (%10’u prepubertal kızlarda) görülür.
EPİTELYAL STROMAL YUMURTALIK TÜMÖRLERİ
En sık görülen over tümörleridir (over tümörlerinin %65’i ve tüm over malignitelerinin %85’i),over yüzey epitelinden (çölömik) ve stromasından kaynaklanır ve seröz (%20-50), müsinöz (%15-25), endometroid (%5), berrak hücreli (<%5) ve Brenner(%2-3) tipleri içerir.
GERM HÜCRELİ YUMURTALIK TÜMÖRLERİ
İkinci en sık over tümör tipidir, her üç embryonik doku yaprağına (ektoderm, mezoderm, ve endoderm) veya ekstraembriyonik elemanlara benzer hücrelerden oluşur. İkinci en sık over neoplazisi (tümörlerin %25’i) . 30 yaşından önce, 10’lu ve 20’li yaşlardaki en sık malignite nedenidir.
GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR
Granüloza hücrelerinden (seks kord) ve stromal hücrelerden (teka hücreleri veya fibroblastlar) oluşmuş bir seks kord stromal tümördür. Tümör sıklıkla östrojen salgılar. Over neoplazilerinin %6’sı ve hormon salgılayan tümörlerin çoğunu oluşturur.
MÜSİNÖZ YUMURTALIK KİSTLERİ
Overin müsin sekresyonu ile karakterize bir grup malign ve selim epitelyal over tümörü. Bu tümörler over kitleleri arasında karşılaşılanların en büyüklerindendir ve 30 cm veya daha büyük boyutta olabilirler. Over kistlerinin %15- 25’i, over kanserlerinin %6 ila %10’u.
SERTOLİ LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖRLER
Erkeğe özgü elemanlar taşıyan nadir görülen overin seks kord tümörleridir ve virilazasyon yapabilir.Tümörün büyüklüğü değişikendir fakat genellikle çapı 5-15 cm arasındadır. Çok nadir (over tümörlerinin %0.5’inden azı) görülür.
MEME KANSERİ
Hücre tipi, yerleşim ve invazyon derecesi ile sınıflandırılan meme neoplazmı. Meme kanseri kanser ölümlerinin yaklaşık %18 ‘inden sorumludur ve ortalama yıllık araba kazasında ölenler ile aynı sayıda ölümle sonuçlanır. Yaşam boyu risk 1/10 ‘dur. Yıllık 185,000 yeni olgu, 48,000 ölüm söz konusudur.
RAHİM AĞZI KANSERİ
Rahim ağzı rahmin vajinaya açılan boyun kısmıdır. Rahim ağzı kanseri jinekolojik kanserler içinde 2. sıklıkta görülen kanserdir
ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ VE KANSER
Endometrial hiperplazi rahim içini döşeyen endometrial hücrelerin aşırı büyümesidir. Perimenopoz (menopoz öncesi) ve menopoz dönemindeki kadınlarda görülür.Östrojen fazlalığı ve progesteron azlığı endometrial hiperplaziye neden olur
RAHİM KANSERİ
Rahim kasları ve her ay menstrual kanama ile dökülen hücreleri içeren iki ayrı tabakadan oluşur. Rahim kanseri, rahim içini döşeyen endometrial hücrelerden geliştiğinden endometrial kanser olarak da adlandırılır
YUMURTALIK KANSERİ
Yumurtalık kanseri herhangi bir belirti vermeden ileri evrelere ulaştığı için jinekolojik kanserler içinde en çok korkulan kanserdir. Düzenli jinekolojik muayene dışında erken tanıda kullanılabilecek bir yöntem yoktur
ANDROJEN SEKRETE EDEN BÖBREKÜSTÜ BEZİ NEOPLAZİLERİ
Androjen sekrete eden adrenal neoplazmlar nadirdir. Adrenokortikal tümörlerin yetişkinlerdeki insidansının yilda 1 milyon kişide 2 vaka olduğu tahmin edilmektedir. Adenom ve karsinomalar yaklaşik olarak eş sıklıktadır. Adrenokortikal karsinomlar,tüm kanserlerin %0,02'sini oluşturmaktadir. Yaş dağılımı birinci ile beşinci dekadlarda pik yapar.
ANDROJEN SALGILAYAN YUMURTALIK TÜMÖRLERİ
Fonksiyonel yumurtalık tümörlerde artmış androjen yapımı, erken virilizasyon semptomlarını oluşturur.Tüm yumurtalık neoplazmların %10'dan azını oluşturur. Çoğunlukla iyi prognozlu, iyi differansiye tümörlerdir. Uzun süre içinde gelişebilir, semptomlarda kötüleşme olmayabilir, tümör boyutunda artış görülmeyebilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.