KEMİK ERİMESİ HORMON TEDAVİSİ

Hormon tedavisi menopoz ya da sekonder amenore ile ilişkili kemik kayıplarını önlemede etkilidir. Hormon tedavisi yüksek kırık riski olmayan kadın popülasyonunda bile vertebra ve kalça kırıkları dahil bütün osteoporozla ilşkili kırıkların insidansını azaltır. Hormon tedavisi belirgin kırık riski ile başvuran 50-60 yaş grubundaki postmenapozal kadınlarda birinci basamak tedavilerden biridir . Standart doz hormon tedavisi osteoporozu olmayanlar dahil herhangi bir kadında, kalça, omurga ve tüm omurga dışı kırıklar dahil olmak üzere postmenapozal osteoporotik kırıkları azaltmaktadır. Düşük dozlar kemik mineral yoğunluğunun korunması veya iyileştirmek için yeterlidir.

Eğer alternatif osteoporoz tedavileri uygun değilse ya da yan etkiler gözükmüş ise, yüksek osteoporotik kırık riski olan kadınlarda hormon tedavisinin uzun süre kullanılması bir seçenek olabilir. Uzun dönem tedavi ile hormon tedavisinin işlevinin duraksadığına dair bir kanıt yoktur; ancak, tedavinin bırakılması durumunda kemik yoğunluğu ve kırık azalması üzerinde hormon tedavisinin yararları hızlıca azalır; bu da kemik yoğunluğunu korumak için değişik bir osteoporoz tedavisi ( ya da önleme stratejisi) dönüşümünü gerekli kılar.

60 yaşından sonra yalnızca kırıkların önlenmesi amacıyla hormon tedavisine devam edilmesinde hormon tedavisininde uygulanan metodunun ve spesifik dozun bireye olası yan etkileri diğer kanıtlanmış tedavilerle kıyaslanarak hesaplanmalıdır. 60 yaşından sonra yalnızca kırıkları önlemek için hormon tedavisine başlanması önerilmemektedir.

Kontraendikasyon olmadığı müddetçe erken menapoza giren kemik kaybının önlenmesi gereken kadınlar kemiğe özel tedavilerin haricinde hormon tedavisi veya oral kontraseptiflerin kullanımı ile normal menapoz yaşına girene kadar muhtemelen daha iyi şekilde tedavi edilecektir; ancak bu dönemden sonra tedavi şekli yeniden değerlendirilebilir. Ancak erken menapoza giren kadınlarda öngörülen artmış kırık riski doğrulanmamıştır. Erken menapoz öyküsü olan ve hiç hormon tedavisi kullanmamış 65 yaş üzeri kadınlar ortalama yaşta menapoza giren kadınlardan daha fazla kırık yaşamamıştır. Histerektomi esnasında her iki overin alınması da overin korunması ile karşılaştırıldığında benzer şekilde ilerleyen dönemde kalça kırığı riskinde artış saptanmamıştır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.