KEMİK ERİMESİ RİSKİNİ DEĞERLENDİRME

S: Menapoza girdiğimde kemiklerimde erime olacak mı? Olduysa nasıl anlayacağım?

C: Menapoz kemik erimesi açısından bir risk oluşturmaktadır. Diğer risk faktörleri de dikkate alınarak risk faktörü ve kemik yoğunluk ölçümünde azalma olan kişilere önelem almak gerekir.

Değerlendirmenin amacı kadının kemik erimesi veya buna bağlı kırık riskini, kemik erimesi olup olmadığını, kemik erimesine neden olabilecek sekonder durumları, kemik erimesinin şiddetini belirlemektir. Klinik risk faktörleri şunlardır:

 • Birinci dereceden aile üyesinde kemik erimesi
 • Zayıf yapı
 • Sedanter yaşam
 • Kalsiyumdan fakir diyet
 • Sigara, alkol, kafein
 • Adet görememe
 • Erken menapoz
 • İlaçlar (kortikosteroid, epilepsi ilaçları, pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar, heparin)
 • Hastalıklar (Tirotoksikoz, Cushing hastalığı, Romatoid artirit, Anoreksia nervoza, kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, peptik ülser)

Laboratuar incelemesinde tam kan sayımı, sedimentasyon hızı, serum kalsiyum seviyesi, serum alkalen fosfat seviyesi, tiroid fonksiyon testlerine bakılmalıdır.

Kemik mineral yoğunluk ölçümü, tanı için mevcut en iyi metoddur. Altmış yaş üzerindeki kadınlarda kalça istenilen bölgedir. Erken postmenapozal dönemde ise kemik kaybı omurgada daha hızlıdır ve ölçüm için bu bölge tercih edilir. Erken yaştaki kemik yoğunluk azalması klinik olarak önemlidir çünkü yaşam boyunca kadın yoğunluk kaybetmeye devam edecektir. Ancak ileri yaşta yoğunluk azalması kemik kırığı riski açısından klinik önem taşır. Omurga kırığı olan bir kadında, aynı kemik yoğunluğu olan ancak kırığı olmayan bir kadına göre, başka omurga kırığının olma şansı 4 kat, kalça kırığının olma şansı da 2 kat artmaktadır.

Postmenapozal dönemde tüm kadınlara kemik yoğunluk ölçümü yapılmalıdır. Tedavilerin etkinliği için takipler arası yeterli ara (12-18 ay) verilmelidir. Aşağıdaki durumlarda tedavi başlanmalıdır:

· Kemik erimesi risk faktörü olmayan, kemik yoğunluğu ileri derece azalmış 65 yaşından genç postmenapozal kadın

· En az bir kemik erimesi risk faktörü olan, kemik yoğunluğu az derece azalmış 65 yaşından genç postmenapozal kadın

· Kemik kırığı öyküsü olmayan, kemik yoğunluğu ileri derece azalmış 65 yaşından büyük postmenapozal kadın

Aşağıdaki tedavi almayan kadınlarda 3-5 yılda bir kemik yoğunluk ölçümü gerekmektedir:

· Kemik erimesi risk faktörü olmayan, kemik yoğunluğu az derece azalmış 65 yaşından genç postmenapozal kadın

· En az bir kemik erimesi risk faktörü olmayan, kemik yoğunluğu az derece azalmış 65 yaşından genç postmenapozal kadın

· Kemik kırığı öyküsü olmayan, kemik yoğunluğu az derece azalmış 65 yaşından büyük postmenapozal kadın

Kemik döngüsünün biyokimyasal belirteçleri kemik erimesi tanısını koyamaz, kemik yoğunluğunu tahmin edemez ve kırık riskini öngöremez. Ancak bu testler tedaviye olan cevabı, kemik yıkım hızını ölçebilir. Menapozda hem kemik yıkım hem de yapım biyokimyasal belirteçleri %30-100 oranında artış gösterir, hormon tedavisi sonrası azalır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
 • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
 • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.