KEMİK ERİMESİNDE HORMONAL OLMAYAN TEDAVİLER

Kalsiyum ve D vitamini Postmenapozal kadınların referans günlük alımı (RGA) 1000-1200 mg elementer kalsiyumdur. Kalsiyum takviyesi, yüksek kırık riski için tedavi edilen hastalara verilmeli ve günlük alım ile referans günlük alımı (RGA) arasındaki açığı kapatmaya sınırlı olmalıdır. Sağlıklı postmenopozal kadınlarda, yeterli serum D vitamini konsantrasyonları güneş ışığına maruz kalma (hergün 15 dakika, haftada 3–4 kez) veya günlük 800-1000 IU vitamin D ilavesi ile sağlanabilir . Düşük serum 25(OH)D seviyeleri olan kadınların günlük 4000- 10,000 IU almaları gerekmektedir . Bisfosfanatlar Bisfosfanatlar vertebra ve kalça kırıklarının önlenmesinde, kemik erimesini engelleyen ve kemik döngüsünün hızını azaltan ilaçlardır. Mevcut kırığı olmayan, tedaviye kemik mineral yoğunluğu yanıtı iyi olan hastalarda 3-5 sene bifosfanat tedavisinden sonra ilaçsız bir tatil dönemi düşünülmelidir. Bifosfanatların bazı kanserlerde yararları vardır ve meme kanserinin kemik metastazlarını önleyebilirler. Bifosfanata bağlı çene osteonekrozu, kırığı önlemede önerilen dozlarda nadir bir komplikasyondur. Atipik uyluk kemiği gövde kırıkları ve 3-5 yıldan uzun süre bifosfanatlara maruz kalan hastalarda kemik döngüsünün aşırı baskılanması arasında bir ilişki saptanmıştır. Selektif östrojen reseptör modülatörleri (SERM'ler) Onaylanmış SERM'ler, Raloksifen, Lasofoksifen ve Bazodoksifen, omurga kırığı olan ve olmayan postmenapozal kadınlarda omurga kırığı riskini azaltmaktadır. Bazedoksifen ve konjuge ekinin östrojen (CEE) kombinasyonunun kemik yoğunluğunu koruduğu gösterilmiştir. Raloksifen aynı zamanda osteoporozu olan postmenapozal kadınlarda invazif meme kanseri riskini azaltmaktadır ancak hormon tedavisine benzer toplar damarlarda pıhtılaşma riskinin artışıyla ilişkilidir. Paratiroid Hormonu Paratiroid hormonu kemik oluşumunu uyararak omurga ve omurga dışı kırık riskinde önemli oranda azalmaya neden olmaktadır. PTH, maksimum 18 ay boyunca günlük ciltaltı enjeksiyonlar şeklinde verilir. Yüksek maliyeti nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Strontium Ranelat Günlük oral doz olarak verilen Strontium Ranelat kırık varlığı veya yaşa bakmaksızın osteoporotik ve osteopenik hastalarda omurga ve omurga dışı kırıkların riskini önemli derecede azaltmaktadır. Strontium Ranelat'ın etki mekanizması erimeyi engellemesinin yanında kemik formasyonunun uyarılmasını da içermektedir. Denosumab Nüklear faktör kappa B ligand reseptör aktivatörüne (RANKL) karşı oluşan insan monoklonal antikoru 60 mg dozunda ciltaltı olarak 6 ay boyunca kullanıldığında, omurga ve omurga dışı ve kalça kırık riskini önemli oranlarda azaltmaktadır. Diğer biyolojik terapilerin kullanımlarında olduğu gibi, denosumab da bazı immmünolojik yan etkilere neden olabilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.