KEMİK ERİMESİNDE HORMONAL TEDAVİ

Hormonal Tedavi (HT) menopoz ile ilişkili kemik kayıplarını önlemede etkilidir. HT yüksek kırık riski olmayan kadın popülasyonunda bile omurga ve kalça kırıkları dahil bütün osteoporozla ilişkili kırıkların sıklığını azaltır. HT belirgin kırık riski ile başvuran 50-60 yaş grubundaki postmenapozal kadınlarda birinci basamak tedavilerden biridir. Standart doz HT osteoporozu olmayanlar dahil herhangi bir kadında, kalça, omurga ve tüm omurga dışı kırıklar dahil olmak üzere postmenapozal osteoporotik kırıkları azaltmaktadır. Düşük dozlar kemik yoğunluğunun korunması veya iyileştirmek için yeterlidir. Eğer alternatif osteoporoz tedavileri uygun değilse ya da yan etkiler gözükmüş ise, yüksek osteoporotik kırık riski olan kadınlarda HT’nin uzun süre kullanılması bir seçenek olabilir. 60 yaşından sonra yalnızca kırıkların önlenmesi amacıyla HT'ye devam edilmesinde HT'nin uygulanan metodunun ve spesifik dozun bireye olası yan etkileri diğer kanıtlanmış tedavilerle kıyaslanarak hesaplanmalıdır. 60 yaşından sonra yalnızca kırıkları önlemek için HT'ye başlanması önerilmemektedir. Kontraendikasyon olmadığı müddetçe erken menapoza giren kemik kaybının önlenmesi gereken kadınlar kemiğe özel tedavilerin haricinde HT veya doğum kontrol haplarının kullanımı ile normal menapoz yaşına girene kadar muhtemelen daha iyi şekilde tedavi edilecektir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.