KISA PROTOKOL İLE TÜPBEBEK TEDAVİSİ

ANALOG İLE (LUCRIN/ SYNAREL) 

Yumurtalık cevabı az olan hastalarda tercih edilir

 • Adetin 2. günü 10 IU LUCRİN veya 3 puff SYNAREL başlanır, bu dozda 4 gün devam edilir. Beşinci gün LUCRİN 5 IU veya SYNAREL 2 puff’a düşürülür.
 • Adetin 3. günü GONADOTROPİN ‘ler ile uygun uygun dozda indüksiyona başlanır. Daha sonraki izleme yöntemi uzun protokoller ile aynıdır. 
 • Dört (4) gün gonadotropinle indüksiyonu takiben 5. Gün USG yapılır
 • Folikül çapları 10 mm’den büyük ise aynı dozla devam edilir.
 • Eğer folikül çapları 10 mm’nin altında ise doz %50 arttırılır.
 • Yedinci (7.) Gün tekrar USG yapılır ve Estradiol düzeyi bakılır.
 • Folikül sayısı 20 ‘nin altında ise ve Estradiol 2000 pg/ml. ‘nin altında ise aynı dozla devam edilerek Estradiol ve USG ile gün aşırı takip edilir.
 • Folikül sayısı 20 ‘nin üzerinde ise ve Estradiol 2000 pg/ml. üzerinde ise günlük takibe başlanır.Estradiol artış hızı (2 gün ara ile)iki katından fazlaysa doz azaltılır. (örn: 3 ampul/gün 2’ye; 4 ampul/gün 2’ye; 5 ampul/gün 3’e gibi)
 • Folikül çapları 19-20 mm. civarında olduğunda (En az 3 Folikül)ve Estradiol 4000 pg/ml ‘yi geçmemiş ise 10.000 Ü HCG 35 saat sonrasında genel anestezi altında yumurta toplama işlemi (OPU:ovum pick-up) planlanarak yapılır.
 • Aynı gün GnRH analogunun son dozu da daha önceki günlerde alışılageldiği saatte yapılır.
 • Estradiol >4000 mg/ml. ise GONADOTROPİN dozu kesilerek sadece GnRH analogu ile devam edilir (COASTING)
 • Estradiol testi hergün tekrarlanarak değer 4000pg/ml altına düştüğünde 10000 IÜ hCG 35 saat sonrasına genel anestezi altında yumurta toplama işlemi planlanarak yapılır.
 • Bu arada hCG günü de dahil olmak üzere GnRH analoguna devam edilir.

ANTAGONİST İLE (CETROTIDE / ORGALUTRON)

 • Adetin 2. Günü kombine oral kontraseptife başlanır. Son hapı takibeden adetin ikinci günü gonadotropinlere başlanır.
 • Tedavinin 5. Günü ultrasonografi yapılır.
 • Önde giden folikül büyüklüğü 14mm olduğunda sabah antagonist (Cetrotide veya Orgalutron 0.25 mg) yapılmaya başlanır.
 • Sonraki takip günaşırı ultrasonografi ile yapılır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
 • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
 • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.