Kısırlık


SPERM TESTİ NASIL YAPILIR
Ejakulayondan sonra meninin sıvılaşmasına izin vermek için yaklaşık 30 dakika beklenir ve sonra laboratuar ekibi meniyi kontrol eder.
ERKEKLER İÇİN KAN TESTLERİ
Birçok infertil erkek için semen analizi yapılması gereken tek testtir. Her şeyden önce, bir erkeğin tek işi yumurtayı döllemek için sperm sağlamaktır! Düşük sperm sayısına sahip erkekler için faydalı bir bilgi vermediklerinden dolayı diğer testleri yapmaya gerek yoktur.
TESTİS BİYOPSİSİ
Bir testis biyopsisi, testiste sperm üretiminin normal olup olmadığını öğrenmek için yapılır. Testis dokusu direk incelendiğinden testis fonksiyonunun değerlendirilmesinde altın standarttır.testis biyopsisi nasıl yapılır? Bu lokal anestezi altında bir operasyon odasında veya iyi ekipmanla donatılmış bir dokto
VARİKOSEL
Bazı doktorlara göre düşük sperm sayısı nedenlerinden biri de varikoseldir. Varikosel skrotumda şişmiş bir variköz vendir genellikle sol taraftadır. Bu durum oluşur çünkü varisli tetstis venlerinde (pampiniform pleksus) kapaklar sızdırdığı veya tam kapanmadığı için kan göllenmesi oluşur. Varikosel ile ilişkili infertilite nedeni net anlaşılamamıştır. Belki biriken kan testisleri daha da ısıtarak sperm üretimini hasarlamıştır;
ERKEKTE DÖL YOLLARININ TIKALI OLMASI
Eğer testisler ile penis arasındaki pasaj(üreme yolu) tıkanırsa meni içinde hiç sperm olmayacak – azospermi. Tıkanıklık enfeksiyon( gonore, klamidya, flarisias veya TB) veya herni cerrahisi veya hidrosel nedenli olabilir.
ERKEKTE HORMON DENGESİZLİĞİ
Kadının aksine, erkeklerdeki hormon dengesizliğini fertilite problemlerine neden olması yaygın değildir. Bu problemler birbirinden uzak beyin veya testisler gibi organlardan kaynaklanmaktadır ve kan testleri gösterilebilir.
İNMEMİŞ TESTİS
Önlenebilir bir durum olmasına rağmen inmemiş testis erkek infertilitesinin trajik bir nedenidir. Bazı bebekler testislerinin biri ve ya her ikisi skrotumun içinde olması yerine daha yukarıda karın bölgesinde doğabilir. Bazen bu durumçocuk yürümeye başlamasıyla 2 yaşına doğru kendi kendine düzelir.( genç erkeklerde testis bazen skrotumun içinde kaybolabilir,boş yere endişelenmemek gerekir.
ERKEKTE GEÇİRİLMİŞ ENFEKSİYONLAR
Tüberküloz da epididim zarar vererek azospermiye neden olur.,. Ancak, tüberküloz epididimiti genellikle sessiz ve yavaş seyirli bir hastalık olduğundan, spesifik bir tanı koymak çok zor olabilir. Gonore, klamidya, frengi ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar da erkek genital sistemi epitelinde (internal lining)onarılamaz hasara neden olarak tahribata sebep olur
EJAKULASYON PROBLEMLERİ (BOŞALMA SORUNLARI)
Eski teoriye göre iktidarsızlık probleminin %80 i, cinsel terapiye ve danışmanlık tedavisine cevap verebilecek korkuya ve psikolojik inhibisyona dayanmakta olduğuydu. Modern araştırmalar psikolojik nedenlere bağlanan oranı düşürerek; penise yetersiz kan akımı, diyabet, nörolojik problemler,hormonal sorunlar gibi fiziksel nedenlerin %50 civarında olduğunu gösteriyor
KADINDA TÜPLERİN HASTALIKLARI
Kadın infertilitesinde tüp anormalliklerinin sayısı %25 ile %50 arasındadır. Tüp hasarı genellikle pelvik enfeksiyonunu takiben gelişir. Buna pelvik inflamatuar hastalığı (PID) denir.
TÜP HASARININ TANISI
Tüplerin açık olup olmadığını gösteren testler vardır. En eski ve en basit test Rubin’in testi(RT) dir. Sıradan şırınga veya özel bir makine ile (rubinin aparatı) serviksten uterusa ve tüplere basınçlı gaz gönderilir. Ardından doktor steteskop ile karnı dinler ve follopian tüplerden gazın geçip geçmediğine karar verir. Tabi ki bu test kesin değildir. çünkü gerçek olmayabilir, fakat doktorlar yapmaya devam ederler
TÜPLERE MİKROCERRAHİ
Mikrocerrahi operasyonlar 1 ile 4 saat sürer, pelvik hasara, epidural veya genel anestezi mi kullanıldığına bağlıdır. İnsizyon genellikle Pfhannensteil kesisidir, bikini kesisi de denir. Hastanede yatış süresi 3 ile 7 gün arasındadır
NORMAL OVULASYON (YUMURTLAMA)
Normalde her ay yumurtalıklar tek matur yumurtayı salarlar ve buna ovulasyon denir. Kadınlar ağrı veya hassasiyet hissederler. Ovulasyon olurken hafif bir vajinal kanama olabilir.
OVULASYONUN (YUMURTLAMANIN) FARKEDİLMESİ
Menstrual siklusun uzunluğunun bulunması için başlangıç gününü yani (kanamanın olduğu ilk gün) not edilmesi gerekir. Bu ardarda iki periyot içinde yapılır ve birbiri arasındaki gün sayılır. Bir sonraki başlangıç gününün tarihi bulunur ve bundan iki hafta önce yaklaşık olarak ovulasyonun olduğu tarihtir
YUMURTLAMAYI MONİTORİZE ETMEDE ULTRASONUN ROLU
Yumurta overlerde folekül içerisinde gelişir.Bu folekül duvara bağlanmış yumurtayla birlikte sıvı içeren ince bir duvarla çevrili yapıdır.Genelde ayda sadece bir yumurta gelişir.Bu folekülün gelişimi overleri gösterebilen vajinal prob ile yapılan USG ile monitorize edilebilir
TİCARİ OLARAK MEVCUT OVÜLASYON TAHMİN KİTLERİ
Yumurtlama öngörü test kitleri (OPK) reçetesiz mevcuttur. Bu kitler,yumurtlamadan kısa bir süre önce büyük miktar üretilen ve idrarda bulunabilen edilebilen LH ı tesbit eder .LH piki olduktan sonra, yumurtlama genellikle
RAHİMİÇİ AŞILAMANIN RİSKLERİ
IUI nın esas riski günümüzde çoğul gebeliklerdir. Hasta süperovule olduğundan dolayı birden fazla yumurta döllenebilir ve ikizlere üçüzlere hatta dördüzlere yol açabilir. Doktorun kaç tane folikülün büyümesi ve çatlamasını kesin olarak tahmin edememesinden dolayı IUIda çoğul gebelik riski IVFten çok daha fazladır
RAHİMİÇİ AŞILAMADA (IUI) ZAMANLAMA
IUI da zamanlama çok önemlidir-yumurtanın fallop tüplerinde olduğu fertile periyotta yapılmalıdır. Vaginal ultrason ve ovulasyon test kitleriyle ovulasyonun zamanının tahmin edilmesi çok önemlidir. İyi bir klinik şunu sağlamalıdır-bu bir haftalık bir hizmettir ve Pazar günü ovulasyon şansı 1/7dir
AŞILAMA İÇİN SPERMİN İŞLENMESİ
Spermin işlenmesi doktorun maksimum aktif hareketli spermin küçük bir kültür sıvısında konsantre edebilmesine izin verir. Uygun koşullar sağlanmadıkça spermler kültür ortamında uzun bir süre kalamazlar-bundan dolayı spermin işlenmesinden sonra hızlı inseminasyon önemlidir.
ERKEK İNFERTİLİTE TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Bunlar hipogonadotropik hypogonadism olan erkeklerde sperm üretimini uyarmak için kullanılır( hipotalamik veya pituter malfonksiyondan dolayı düşük FSH ve LSH seviyesi olan erkekler ) ama bu durum çok nadirdir. Tedavi fertil seviyede kalitede spermi depolamak için sıklıkla aylarca sürer. Kombinasyon tedavisi gerekir;HCG ile testosteron üretirken FSH ile sperm üretimini uyarır
STRES KISIRLIĞA NEDEN OLABİLİR Mİ ?
Tarihsel bir şekilde, kısırlık, özellikle ‘fonksiyonel’ kısırlık, çiftin her ikisinde veya birinde anormal fizyolojik fonksiyona isnat edilmiştir. 1940 ve 1950’lerde yapılan ilk çalışmalar, vakaların en az %50’sinin nedeninin ‘psikojenik kısırlık’ olduğunu göstermiştir.
KISIRLIK NEDEN STRESLİDİR
Kısırlık tanısı konulduğunda çoğu çift kendisini mutsuz hisseder ve kendi beden kontrollerini ve yaşam planlarını devam ettirmekten vazgeçerler. Kısırlık major bir krizdir, çünkü aile olma hedefinin en önemli parçası sarsılmış olur. Çoğu çift eğer daha çok üstüne düşerlerse bu işi halledeclerini düşünürler
STRESİ AZALTAN BAZI METODLAR NELERDİR
Stresle başa çıkma konusunda çok ayrıntılı bilgiler veren bir çok kitap vardır. Bu kaynaklarda yaşamınızın diğer alanlarında da stresle nasıl başaçıkabileceğiniz hakkında bir çok ipucu vardır. Bu kaynakların bazılarında bunları nasıl kullanabileceğiniz yer alır, bu sayede kendi kısırlık sorununuzun iniş çıkışlarıyla daha iyi baş edebilirsiniz
KISIRLIK PROBLEMİNİZİN OLDUĞUNUN FARKINA VARMA
Kısırlık tanısıyla karşılaşan arkadaşlarınız olmasına rağmen ve bunun yaygın bir sorun olduğunu bilmenize rağmen, bu haber hemen her zaman beklenmedik bir şeydir. Kısırlıkla alakalı konuları incelediğinizde, kendinizi hoş olmayan duyguları yaşarken bulursunuz.
KISIRLIKLA İLGİLİ DUYGUSAL BİR ÇELİŞKİ YAŞARKEN DUYGULARINIZI PAYLAŞMAK
Kısırlıkla ilgili duygusal bir çelişki yaşarken duygularınızı paylaşmak gereklidir. Böyle zamanlarda, değerli arkadaşlık ilişkilerinizin olması özellikle önemlidir, fakat arkadaşlarınız ve aileniz kısırlığın ne demek olduğunu anlayamayabilirler ve bazen duygusuzca tavsiyelerde bulunabilirler.
GÜNLÜK YAŞAMDA KISIRLIKLA BAŞA ÇIKMA
Tedavi altında olmak sizin hayatınızdan götürür - doktorla görüşmeyi beklemek, enjeksiyonların yapılmasını beklemek, tetkiklerin yapılmasını beklemek, kan testlerinin sonuçlarını beklemek- bunların sonu gelmez ve sizi bekletir durur. Tedavi bütün gününüzü alır ve siz başka bir şey yapamaz olursunuz
KONTROLU TEKRAR KAZANMAK
Yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Her şeyden önce, kendi infertil durumunuzla ilgili bilgi edinmek için zaman ayırın. Bunun için, doktorunuzun size yaptığı testleri ve size uyguladığı tedaviyi anlamaya çalışın. İnfertilitetedavisi hakkında okuyun ve kendi fikirlerinizi ve önerilerinizi kendi doktorunuzla tartışın.
KISIRLIK ÇİFTLERİ NASIL ETKİLER
Kısırlık iki kişi içeren tıbbi bir sorundur ve sadece tek bir kişi bile tıbbi tedaviye ihtiyaç duysa her ikinizin de tedavide yeri vardır. Mümkünse birlikte tıbbi randevuları katılın. Doktor ofisinde yalnız oturmak çok korkutucu bir şeydir, yanınızda biri olduğunu bilmek sizi rahatlatır.
STRES VE İNFERTİLİTE
Infertil çiftlerin çoğu hatırı sayılır bir stres altındadır.. Kişisel, sosyal, aile, finansal gibi. Kişi istediği bir şeyi elde edemezse bu gibi tepkiler gayet doğaldır. Bu nedenle, kısırlığın strese neden olduğu açıktır.
STRES İÇİN YARDIM NE ZAMAN GEREKİR
Eğer tedavi ile ilgili duygusal "inişler ve çıkışlar" yaşamak yerine, depresif kalınırsa, profesyonel tedavi aramak gerekebilir. Danışmanlık, sizin dürüstçe duygularınızı incelemenizi, önceliklerinizi belirlemenizi ve stresle başa çıkma becerilerinizi geliştirmenizde yardımcı olabilir.
DOKTORUNUZA SORACAĞINIZ SORULAR
Yapılan operasyonları bulgularınızı görebilmem ya da başka doktorlara gösterebilmem için fotoğraf ya da video olarak kayıt altına alıyor musunuz?
TESTLER,TEDAVILER VE AMELIYATLAR HAKKINDA SORULACAK SORULAR:
Beni günlük işlerimden alıkoyacak mı? Ne kadar? İşe gidebilecek miyim?
HAMİLELİĞİN TESPİTİ
Hamile olduğunuz nasıl öğrenilir? Hamilelik testi için doktorlar sizin regl periodunuzu kaçırmanızı beklerler. Hamilelik testinizi ne zaman yapacağınızı ne zaman tedavi alacağınızı takviminizi nasıl düzenleyeceğinizi doktorunuza sorun yoksa ne zaman işe yarayacağını hiç bir zaman bilemezsiniz.
ENDOMETRİOZİS
Endometriyumun bezleri ve stromasının endometriyum dışı yerleşimde bulunması ile karakterize selim fakat ilerleyici durumdur. Kadınların %5-10’unda, jinekolojik laparatomilerin %20’sinde ve infertil hastaların %30-50’sinde görülür . Ailesel yatkınlık (poligenik veya multifaktöryel kalıtım geçişi) vardır.
HİDROSALPENKS (TÜPLERİN İÇİNDE SIVI BİRİKMESİ)
Tekrarlayıcı veya kronik adneksiyel enfeksiyonlar fallop tüplerinde kistik dilatasyona (hidrosalpenks) yol açarak adneksiyel kitle şeklinde ortaya çıkabilir. Kadın inferilitesinin %40’ı, en şiddetlisi hidrosalpenks olan tubal hasara bağlıdır.
GALAKTORE (MEMEDEN SÜT GELMESİ)
 Hipofizer adenom, tiroid veya prolaktin hormon düzeylerinde bozukluk, farmakolojik (sıklıkla dopamin veya seratonin salgısını etkileyen ilaçlar), otoimmun hastalıklar (sarkoidoz, lupus), Cushing hastalığı, herpes zoster, göğüs duvarı /meme uyarılması ve irritasyonu, gebelikte veya doğum sonrası ve/veya emzirmede fizyolojik değişiklikler yol açar.
UTERİN ANOMALİLER :BİKORNUAT, SEPTAT, UNİKORNUAT UTERUS
Tek veya iki ayrı yarım oluşuma veya boynuza veya santral septum olan tek uterusa yol açan eksik uterus formasyonu. (Santral septum uterin kaviteyi parsiyel veya tam olarak bölebilir. Oluşan iki yarım eşit olmayan büyüklük veya hacme sahiptir.) En şiddetli formunda serviksin ve vajinal kanalın duplikasyonu görülebilir.
STRES VE DOĞURGANLIK ARASINDA ETKİLEŞİM
Son 30 senedir emosyonel stres ve infertilite arasındaki etkileşimi inceleyen araştırmaların çoğu infertilitenin strese sebep olduğunu, fakat stresin infertiliteye kesin olarak sebep olmamaktadığını göstermiştir. Bu farklılıkta bir çok faktör rol almaktadır; kesin olanlardan biri stresin kronikliğidir.
STRES İNFERTİLİTEYE YOL AÇAR MI
Hastaların kendilerini haksız yere “ben ne yaptım? ” , “ gençken kötü birşey yaptım , ama kocamla konuşmuş olmamıza rağmen tam bir sebep bulamıyoruz” gibi sorgulamalarıyla kendilerini suçlamaları hastaların problemlerine bir sebep arayışı içerisine girerek durumu kontrol etmeye çalıştıklarını gösterir.
STRES İNFERTİLİTE SONUÇLARINI ETKİLER Mİ
Bu konudaki çalışmaların büyük bir kısmı deneysel olmayan rastgele örneklemelerle yapılmıştır. Tedavinin başında psikolojik boyuta dair veriler toplanmaktadır. Tedavinin sonuçları ise tedavinin başarısı ile ilgili faktörlerin olay sonrası analizinde kullanılmak üzere oluşturulan başarı ya da başarısızlık görülen grubun tanımlanmasında kullanılır.
GEBE KALMA ŞANSINI ARTTIRICI OPERASYONLAR
En sık yapılan tedavi endometriozis hastalığı için uygulanmaktadır. Tüm endometrial lezyonlar ilk tanı konulduğunda laparaskop yoluyla çıkartılmalıdır. Birçok kadın cerrahi olarak düzeltilebilecek nedenler yüzünden kısırlık tedavileri almaktadır. Çoğunda endometriozis, önceki ameliyatlara veya pelvik enfeksiyonlara bağlı yapışıklıklar vardır.
YUMURTALIKLARIN UYARILMASI
Yapılacak olan tedavi ovulasyon olmamasının nedenine göre değişir. Ovulasyon olmaması erken menapoza bağlı ise uygulanabilecek tedavi çok sınırlıdır.Bu durumda menopoza bağlı kemik erimesi, vajinal kuruluk ve benzer bulguları ortadan kaldırmak için östrojen ve progesteron tedavisi uygulanır.
YUMURTLAMA TAKİBİ
Yumurtlama kusuru infertilite vakalarının %25’inde görülen sık bir nedendir. Yumurtlama, yumurtalıklarınızdan birinden olgun yumurtanın atılmasını içerir. Yumurtlama sonrası yumurtalığınız progesteron hormonu salgılar. Adetin başlangıcından 12-16 gün önce progesteron rahiminizin iç tabakasını yuvalanma için reseptif bir duruma getirir.
TÜPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gebelik için açık ve fonksiyonel tüpler gerektiğinden tüplerin geçirgenliğini gösterecek testler çok önemlidir. Tüpleri ve karın içini döşeyen periton zarını ilgilendiren faktörler tüm infertilite problemlerinin %35ini oluşturmaktadır.
TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLAR
Yumurtlamayı uyaran ilaçlar, çocuğu olmayan tüm kadınlarda fayda sağlayan bir tedavi değildir. Bu ilaçların gerekliliğini anlamak için çeşitli testler yapılmalı, yumurtlama olup olmadığı ve nedenleri araştırılmalıdır. Tanı koyduktan sonra uygun ilacın uygun dozda verilip yumurtlamanın sağlanması zaman alabilir.
TÜPBEBEK TEDAVİ AŞAMALARI
IVF tedavisinde basamaklar yumrtalıkların uyarılması, yumurta toplanması, inseminasyon, döllenme, embryo kültürü ve embryo transferidir.
BAŞARI ORANLARI
Sonuçlar dikkatli incelenmelidir. Bir IVF merkezinin başarı oranları birçok faktöre bağlıdır ve kliniklerin başarı oranlarının karşılaştırılması anlamlı olmaz çünkü hasta özellikleri ve tedavi yaklaşımları klinikten kliniğe değişir. Örneğin programa kabul edilen hastaların tipleri ve siklus başına transfer edilen embryo sayıları programın istatistiklerini etkiler.
KISIRLIK NEDENLERİ
Neden sadece kadına veya erkeğe ait olmayabilir. Çiftlerin beraber değerlendirilmeleri gerekir. İlk denemede çiftlerin %15’inde gebelik elde edilemez. Eğer bir yıldır korumasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşamıyorsa bu çiftlere primer infertil
COCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN NELER YAPMALI ?
Evli çiftlerin bir yıl bitiminde düzenli cinsel yaşantı sonrası gebe kalamaması durumuna “infertilite” denir. Bu nedenle başvuran bayanların sistemik ve jinekolojik muayenesi yapıldıktan sonra temel tetkikler ( sperm analizi, ilaçlı rahim
İNFERTİLİTE TANI YÖNTEMLERİ

Bayanlarda infertilite tetkikleri planlanırken amaç yumurta gelişiminin teyidi, tüplerin açıklığının tespiti, rahimiçi ortamın düzgün olduğunun belirlenmesidir. Düzenli adet gören hanımların büyük kısmında yumurta gelişimi

RAHİMİÇİ AŞILAMA

Açıklanamayan infertilite durumunda veya hafif erkek infertilitesinde gebeliği arttırıcı işlem olarak uygulanır. Dünya Sağlık Teşkilatı değerlerine uygun sperm kullanıldığında deneme başına %18 gebelik oranı, dört denem sonunda ise

HİSTEROSKOPİ
Histeroskopi, histeroskop adı verilen ince bir teleskop ile yapılır. Serviksten(rahim ağzı) geçilerek uterusun (rahmin) değerlendirilmesi yapılır.Modern histereskoplar çok ince olduğundan serviks çok az genişletilerek yada hiç genişletilmeden
YUMURTALIK (OVER) REZERVİ
Kız çocuğu doğduğunda yumurtalıklarında 400.000 civarında yumurta bulunur. Doğumdan ergenlik dönemine kadar geçen sürede yumurta üretimi olmaz ve yumurtaların bir kısmı atreziye uğrar. Ergenlik ile birlikte her ay bir grup yumurta
ENDOMETRİOZİS
Endometriozis rahim içini döşeyen, endometrium olarak adlandırılan dokunun rahim dışında da bulunmasıdır. Endometriozis çoğunlukla yumurtalıklar, yumurtalık kanalları (tüpler) ve rahmin dış yüzeyinde görülür. Üreme çağındaki sağlıklı
ERKEK KISIRLIĞI
Testisler skrotum adı verilen yumurtalık torbalarında yerleşmiş bir çift bezdir. Testisler erkek karakteristiklerinin gelişmesini sağlayan testosteron hormonunun (erkeklik hormonu) salgılanmasından ve sperm hücrelerinin üretiminden sorumludur
VARİKOSEL
Varikosel, skrotum adı verilen yumurtalık torbalarında yumurtalıkların etrafında oluşan varisli damarlardır. Varikosel sol tarafta daha sık görülür. Erkeklerin %10'unda görülen bu durum genellikle herhangi bir şikayete yol açmaz. Varikosel

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.