KLAMIDYA TROCHAMATIS ENFEKSİYONU

Seksuel geçişli enfeksiyonlar arasında 2. sırada olan ve bakteriyel kaynaklı seksuel geçişli enfeksiyonlar arasında en yaygın olanı chlamidia trochamatis’tir. Neisseria Gonoreye oranla çok daha yaygındır. Bazı çalışmalarda görülme oranı 10:1 kadardır. Chlamidya trachomatis enfeksiyonları ciddi komplikasyonların ve infertilite nedeni olabilir. Gebe hastaların %20’si, seksuel aktif adolesan kadınların %30’unda görülür. Tüm seksuel aktif kadınların %40 kadarında geçirilmiş enfeksiyonların gösteren antikorlar mevcuttur.

Doğum kontrol yöntemi olarak kontrasepsiyon veya bariyer metodu kullanmayanlarda chlamdiyal enfeksiyonla karşılaşma riski 4 kat ve 3 veya daha fazla seksuel partneri olanlarda 5 kat daha fazla risk vardır. Diğer faktörler 25 yaştan küçük yaş ileriki 3 ayda yeni partner, diğer seksuel geçişli hastalıklar ve vajinal duştur.

Bulgu ve Semptomlar

· Genellikle Asemptomatik

· Servisit, PID veya daha az sıklıkla lymphogranulama venerum

· Az sıklıkla : gonakokal olmayan ve inkluzyonlu konjuktivit

· Mukopürulan servist ile birlikte serviksin eversiyonu tanısal fakat patognomik değildir.

Cycloheximid uygulanmış Mc Coy besiyerinde yapılan kültürler oldukça spesifiktir ve tanıyı teyit etmek için kullanılabilir fakat bu kültürler pahalı uygulaması güç ve bazen de uygun olmayabilir. İki klinik tarama testi ve servikal sekresyonlarda yapılanan ELİSA ve kurutulmuş smearlerden kullanılan monoklonal antikor testleridir. Chlamidia için servikal kültür alınırken plastik veya metal gövdesi olan ipek kumaş veya pamuklu sürüntü çubukları tercih edilmelidir.

 Enfeksiyondan şüphelenildiği zaman agresif antibiyotik tedavisi başlanılmalıdır. Klamidya enfeksiyonu geçerin hastaların yaklaşık %45’inde birlikte gonore enfeksiyonu mevcuttur ve tedavi bu enfeksiyonuda kapsamalıdır.

İlaç tercih(ler)i

· Azithromycin (1 gr po, tek doz) standard 7 gün doksisiklin tedavisi ile karşılaştırıldığında daha iyi uyum ve daha az(*) yan etkisi vardır.

· Tetracycline (500 mg PO gid. 7 gün) veya doxycycline (100 mg PO gid, 7 gün) kullanılabilir.

Kinolonlar (Ofloxacin), tetrasiklinler (Doksisiklin dahil) ve Eritromisin estolate gebelikte kontrendikedir ve kullanılmamalıdır. Klamidyal infeksiyonlu gebe hastalarda azithromycin, erithromycin base veya erithromycin ethnyl suksinat ile tedavi edilmelidir. Tetrasiklin duyarlı veya gebe hastalarda tetrasiklin yerine erithromyun (erithromycin base 500 mg PO gid 7 gün veya erithromycin ethylsuksinat 800 mg PO gid 7 gün) kullanılmalıdır. Eritromisini tolere edemeyen hastalarda amoksisilin ile (500 mg PO tid 7-10 gün) değiştirilebilir. Ofloxacin (300 mg PO bid 7 gün)

 İyileşme için kültür ve diğer testlerle takip edilmeli ve aynı zamanda diğer seksüel yolla geçen hastalıklar için tarama yapılmalıdır. Diğer tüm seksüel geçişli hastalıklarda olduğu gibi hastanın tüm seksüel partnerleri ilerleyen 30 gün içinde olası enfeksiyonlar için taranmalı ve tedavi edilmelidir.)

İnfertilite, kronik pelvik ağrı muhtemel sonuçlardır. Eğer PID oluşursa, infertilite riski her PID atağından sonra 2 kat artar ve 3 atak sonrası infertilite oranı %40’a varır. Salpenjiti gösterilmiş hastalarda ektopik gebelik riski 4 kat artar ve 5%-15% kadın PID nedeniyle oluşan hasar için cerrahiye ihtiyaç duyar.Erken farkedilirse minimal kötü sonuçla başarılı tedavi beklenir. Birçok enfeksiyonun sessiz seyri ve bu nedenle tedaviye geç başlanmasından dolayı tedaviye rağmen belirgin kalıcı hasar sıktır.

Gebeliğe etkisi yok. Yeni doğan yeterli proflaksi almazsa yeni doğan konjuktivite ve ophthalmia neonatorum ile sonuçlanabilir. Standart korunmaya rağmen (%1 AgNO3 veya %0.5 eritromisin içeren damla) tam korunma kesin değildir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.