KOGNİTİF YAŞLANMA DEMANS

Cerrahi menapozdan hemen sonra başlanıldığında sadece östrojen (ET)’nin kognitif faydaları bildirilmiştir. Menapoz sırasında epizodik hafıza ve yönetici fonksiyonlar üzerine ET nin önemli bir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Erken menapozda hormon tedavisi başlanmış olan kadınlarda, uzun dönem hormon tedavisi kullanımının kognitif fonksiyona bir yararının olmadığı saptanmıştır; hatta hormon tedavisi kullanıcıları arasında daha hızlı kognitif gerileme olduğu iddia edilmiştir. Son adet döneminden önce hormon başlayan (doğum kontrol hapı veya hormon tedavisi) ve daha sonra hormonu bırakan kadınlarda faydalı kognitif etki gözlenmiş ancak son adet döneminden sonra hormon başlanan kadınlarda kognitif fonksiyon üzerine zararlı etkiler bildirilmiştir . 65 yaş üstündeki postmenapozal kadınlar için hormon tedavisinin hafızayı ve diğer kognitif yetenekleri iyileştirmediği, ve EPT’nin hafıza için zararlı olduğu gösterilmiştir . Demans (bunama) vakaları her yıl için ET kullanımı başına 10,000 kişide 12, ve yıllık EPT kullanımı başına 10,000 kişide 23 olarak tahmin edilmektedir. Menapozdan hemen sonra kullanılan hormon tedavisinin kognitif gerilemeyi azalttığını veya arttırdığını veya demans riskini arttırdığını gösteren yeterli veri yoktur. Daha kesin bulgular olmadan hormon tedavisi, kognitif yaşlanma veya demansı engellemek veya tedavi etmek için önerilemez.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.