KOLPOSKOPİK BİYOPSİ

Pap smear incelemelerinde şüpheli sonuçlar saptandığında rahimağzı kolposkop adı verilen bir alet ile incelenmelidir. Burada amaç lezyonları büyük büyütme altında daha detaylı incelemek, gözle görülemeyecek şüpheli alanlardan biyopsi almaktır. Smear tetkikinde devam eden ASCUS veya HPV tayini pozitif olan kadınlarda kolposkopik inceleme gereklidir. Kolposkopik biyopsi ile alınan örneklerde erken dönem rahimağzı kanser bulguları önerilen tedavilere göre takip edilir. Eğer lezyon saptanmamışsa 6 aylık smear kontrolleri yapılabilir.

Smear tetkikinde ASGUS saptanan kadınlarda kolposkopik inceleme ile birlikte rahimağzı kanalından örnekleme yapmak, 35 yaşın üzerinde ise buna endometrial biyopsiyi de eklemek gerekir.

Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyonlar için kolposkopik değerlendirme ve kanal içinden örnekleme yapılmalıdır. Eğer lezyon yoksa smear testi 6-12 ayda bir tekrar edilmeldiri. Kontrol smearde ASCUS varsa kolposkopi tekrarlanır.

Öncesinde smear taramaları normal olan postmenapozal kadınlarda düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyonlar saptanırsa 4-6 ay sonrasında smear tekrar edilir. Tekrar smearinde ASCUS çıkarsa kolposkopi gerekir. Adolesanlarda düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon şüphesi olduğunda smear tekrarı 6 ayda bir yapılır ve ASCUS çıkarsa kolposkopi önerilir.

Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon saptandığında kolposkopik inceleme ile birlikte rahimağzı kanalının incelemesi gerekir. Biyopside tanı doğrulanırsa eksizyonel işlem yapılarak rahimağzından örnekleme yapılır. Çıkacak sonuca göre tedavi uygulanır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.