KONDİLOM

İnsan papilloma virüsünün yaptığı deriden kabarık siğil benzeri lezyonlardır. İnsan papilloma virüsü nedeniyle (HPV en sık serotip 6 ve 11) oluşur. Tüm kadınların %2 - %4’ünde bu DNA virüsu bulunmuştur ve Polimeraz zincir reaksiyonu teknikleri kullanıldığında %60’a varan hastada virüsun olduğuna dair kanıt vardır. Bu virüs dayanıklıdır ve kurutmaya bile dayanır,kişiden kişiye geçiş yapar ve otoinokülasyon sıktır. Virüs genelde deriden deriye (genelde cinsel) temas yolu ile geçer ve ortalama 3 ay olan 3 hafta ile 8 ay arası inkübasyon periyodu vardır. Enfekte bir hasta ile ilişkiden sonra kabaca bireylerin %65’i enfeksiyonu alır.

Ağrısız, deriden kalkık, yumuşak, etli, vulva, vajina, serviks, uretra ağzı, preneum ve anüste olan büyümeler (hafif irritasyon veya akıntı ikincil enfeksiyon oluşturabilir). Genital bölgenin orta hattını geçen simetrik lezyonlar sıktır. (Condyloma dilde veya oral kavite içinde, uretra, mesane veya rektumda olabilir). Kabaca vulvar lezyonları olan kadınların 1/3’ü ayrıca vajinal siğiller veya intraepitelyal neoplazi [VAIN] ve yaklaşık %40’ı servikal tutulumu içerir. Servikal condyloma genelde düzdür ve kolposkopik muayene ile tanımlanabilir. Pap smear ya da %3 - %5 asetik asit uygulaması kalkık, beyaz, parlak plakları görünür hale getirir.Anormal servikal sitolojik değişiklikler sıktır.

Kolkoskopik değerlendirme, pap smear, beyaz kalkık parlak plakları göstermek için %3 - %5 asetik asit uygulanması yapılmalıdır. Serotiplerdirme gerekli değildir.

Küçük komplike olmayan genital siğiller podophyillin (Podophylum resini) ,bikloroasetik veya trikloro asetik asit (TCA) gibi sitolitik topikal ajanlarla tedavi edilebilir veya lazer kiryoterapi veya elektrodiseksiyon gibi fizik ablatif metodlar kullanılabilinir.

Cinsel partnerler muayene edilip tedavi olana kadar cinsel perhis yapılmalıdır.

İlaç tercih(ler)i :

Podofilin (%20’lik benzoin içinde %25 lik preparatı) podofilatoksin (%0,5 solüsyon Condylox), bikloroasetik asit veya trikloroasetik asit (%80-%100 solüsyon) dikkatli şekilde siğillere uygulanmalıdır, komşu deri korunmalı ve ilaç, yıkanmadan önce 30 dk ile 4 saat lezyonlarda kalmalıdır. Birçok topikal tedavi ile lezyonların gerilemesi 2-4 gün alır. Gerektikçe tedavi 7-14 günde bir tekrarlanır. Hastalar podofilox’u kendi uygulanabilir (%0.5 solüsyon veya jel, bid 3 gün) ya da Imiquimod (%5 krem, Aldara, 3 kez haftada, toplam 16 hafta). Podofilin toksititesini sınırlamak için uygulama toplamda 0,5 ml ve 10 cm2 lik alanı geçmemelidir. İmiquimod vulvadan sabah temizlenmelidir (6-10 saat sonra).

Alternatif İlaçlar

5- fluorourasil %1 %5 krem ile tedavi primer tedavi veya servikal ya da vajinal lezyonlara (ödem, eritem veya vezikülasyon oluşana kadar günlük uygulanır). Ek tedavi olarak uygulanabilir. Aşı dinitroklorobenzen ve interferon savunulmuştur ancak klinik pratikte belirgin yer bulamamışlardır.

Lezyonların hepsi kaybolana kadar hasta haftalık takip edilmelidir. Bu hastalar servikal neoplazi için yüksek riskli olduklarından Pap smear ve/veya kolposkopi ile 6-12 aylık aralıklarla takip edilmelidirler. Sifiliz ve HIV enfeksiyonu serolojik takibi gerekiyorsa yapılmalıdır. HPV’li kişilerin cinsel partnerleri genital siğiller açısından takip edilmelidir.

Transplant hastaları, AIDS hastaları veya gebe hastalar gibi immün yetmezlikli hastalarda condylomanın hızlı ve aşırı büyümesi olabilir. İmmün sistemi baskılayan dış etkiler (Steroidler, sigara kullanımı, metabolik bozukluklar ve herpes gibi diğer virüslerle enfeksiyonlar) benzer etkiyi oluşturur. Çeşitli alt tipler (16, 18, 31, 33, 35 ve diğerleri) servikal neoplazi ile ilişkilidir. Kabaca serviskte yassı hücreli karsinomu olan hastaların %90’ında servikal dokularda HPV DNA’sı mevcuttur. Sigara, diğer virüsler, beslenme özellikleri gibi ek bir karsinojenin malign süreç oluşmadan önce olması gerektiği düşünülmektedir.

Tekrar oranı %65 - %80 olmakla beraber, siğillerin başarılı tedavi oranı yaklaşık %75. Eğer lezyonlar iyileşmez veya sürekli tekrarlanıyorsa, kiryocerrahi, elektro diseksiyon, cerrahi eksizyon veya laser ile buharlaştırma gerekebilir. Eğer kiryoterapi seçilirse en az 3 kez tedavi gerekir, laser ablasyon sonuçları ile benzer (%60 - %80), podofiline göre ise daha iyi sonuçları vardır. Lazer ablasyonlarda bile rekürens sıklığı %25 - %100 arasında değiştiği belirtiliyor. Skarlaşma nadir.

Gebe hastalar condyloma lezyonlarının hızlı ve aşırı büyümesini tecrübe edebilirler ve lezyonlar tedaviye daha dirençlidir, yaygın vajinal veya vulvar lezyonlarda ciddi laserasyonlar ve dikiş problemlerinden kaçınmak için doğum sezeryan ile yapılabilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.