MAMMOGRAFİ

Mammografinin geniş çapta kullanımı sonucu meme kanserinden ölüm oranları %30 oranında azalmıştır. Bununla beraber tüm kadınlar düzenli olarak meme görüntülenmesine tabi değildir. Yapılan bir çalışmaya göre 50 - 59 yaş arasındakilerin %39’unun, 60 - 69 yaş arasındakilerin de sadece % 36’sının bir önceki yıl çekilmiş mamografileri mevcuttur. Başka bir çalışmada ise 65 yaş üstü bayanların sadece %24’ü yıllık mammografi kontrolü altındadır. Şayet 40 yaş üstü tüm bayanlar mammografik taramaya alınabilirse, meme kanserinden ölüm oranlarının yarı yarıya azalabileceği tahmin edilmektedir. Başka bir araştırmada; her 1000 tarama mammogramında 6 tane ve her 1000 tekrar mammogramında da 3 tane meme kanseri tespit edilmiştir.

Mammografi şu an için erken meme lezyonlarının taramasında kullanılan en iyi tarama yöntemidir. Diğer gizli lezyonların da yerini, varlığını saptar ve tanımlar. Erken meme kanserlerinin yaklaşık olarak %85’i mammografi, %54 – 70’i hekim ve %38 – 64 ’ünde hastanın kendisi tarafından yapılan muayene neticesinde ortaya konabilmektedir. Daha ele gelen kitle olmadan, meme kanserlerinin %35’i mammografi tarafından tespit edilebilmektedir. Bir - iki mm gibi küçük lezyonlar, kalsifikasyonlar ve malignite için şüphe uyandıran değişiklikler; kitlenin klinik olarak tespit edilmesinden yaklaşık 2 yıl önce mammografi ile tanınabilmektedir.Bu hastalar için 10 yıllık hastalıksız sağkalım süresi %90 – 95’dir.Meme muayenesinde kitlenin tespit edilebilmesi için boyutlarının ortalama 2,5 cm olması gerekir ki, bu boyutta bir lezyonda lenf nodu tutulumu %50 civarındadır.Bu olgularda 10 yıllık sağkalım %50 – 70’lere inmektedir.Gizli meme kanserlerinin 1/3’ünde kalsifikasyonlar olup, hastalığı mammografide görünür hale getirmektedir.

Amerikan Kanser Cemiyetinin ‘’Mammografik Tarama’’ ile ilgili önerileri aşağıdaki gibidir;

35 – 40 yaşları arasında temel (=baseline) görüntüleme

40 – 49; her 1-2 yılda bir kez mammografik tarama

50 yaşından sonra her yıl mammografik tarama (Eğer olgunun 1. derece akrabaları arasında premenopozal dönemde gelişen meme kanseri varsa yıllık taramaya 5 yıl daha önce başlanmalıdır.)

Genç bayanlarda, meme dokusunun yoğunluğu daha fazla olduğu için, yaşlılara göre mamografilerinin yorumlanması daha zordur.Yaşlılarda meme kanseri riski daha fazla olduğundan, mamografilerde tanı olasılığı göreceli olarak daha yüksek iken, gençlerde kanser kolaylıkla gözden kaçabilmektedir.Küme tarzında kalsifikasyonların meme kanseri ile ilgisi tam net olarak ortaya konmamıştır (nonspesifiktir). Mammografide tespit edilen küme tarzı kalsifikasyonların %75’i benign meme hastalıkları ile ilgilidir. Genel olarak mammografi; maligniteyi tanımlamada %85 doğruluk payına ve %10–15 yanlış negatifliğe sahiptir. Bu nedenle klinik öntanıya ve biyopsiye yardımcı bir yöntem olup onların yerini almamalıdır.Yaklaşık olarak mammografik çalışmaların %10’unda ek görüntüleme yöntemlerine gereksinim vardır. Taramaların %1 – 2’sinde de tanıya ulaşmak için histolojik değerlendirmeye ihtiyaç duyulur. Mammografiye bağlı radyoaktivite maruziyeti minimal olup yaklaşık olarak 1 rad’dan azdır. Mamografi çekimi sırasında alınan radyasyon; 40 – 44 yaş arası bayanlarda bir milyon kadında 5 tane; 60 – 64 yaş arası kadınlarda ise 1 tane yeni meme kanserine neden olabilmektedir (bu yaş gurupları için geriplan ‘background’ riski sırasıyla 115 ve 292’dir). Bu risk de 220 mil/saat (350 km/saat) hızla araba kullanmak, 16 km bisiklete binmek ve günde 1.5 adet sigara içmek ile aynı ölüm riskine sahiptir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.