MASTİTİS (EMZİRMEYE BAĞLI)

Genelde laktasyon ile ilgili olarak bir yada daha fazla duktal kompleksin enfeksiyonudur.Tanı konup, etkin sağaltım yapılmazsa önemli bir morbidite nedenidir.

En sık Stafilacoccus aureus ve Stereptococcus türleri olmak üzere, enfeksiyon etkenleri emzirilen bebeğin ağız ve burun yoluyla taşınırlar. Beta hemolitik Streptokoklar, Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenza, Escherichia coli ve Klebsiella pnömoni diğer sıklıkla görülen etkenlerdir.

Semptom ve Bulgular

  • Memede -sıklıkla üst dış kadranda - sertlik, ağrı, kırmızılık ve hassasiyet.
  • Vücut ısısında artış, taşikardi, başağrısı, iştahsızlık ve halsizlik
  • Koltukaltı lenf nodlarında hassasiyet ve irerme
  • Emzirmeyen hastalarda; ve renkli meme başı veya Montgomery folikülü akıntısının eşlik ettiği ele gelen, tekrarlayabilen kitle lezyonu

Tam kan sayımında lökositoz mevcut olmakla birlikte tanı için gerekli değildir. Anne sütünün ve bebeğin ağız ve burun mukozasının kültürü yardımcı olabilir ama gerekli değildir.

Ilımlı sıvı kısıtlaması, analjezikler, buz torbası ve memenin desteklenmesi (uygun sütyen kullanımı) uygulanabilir.

Uygun ve etkin antibiyoterapi endikedir. Laktasyona diğer memeden devam edilmesi, semptomatik memenin pompa ile sağılması.Memedeki hassasiyet veya vücut ısısı azalmazsa; abse ihtimali göz önüne alınarak genel anestezi altında cerrahi olarak drenaj sağlanması gereklidir.

Seçilecek İlaç(lar)

Penisilin G veya Eritromisin (250-500 mg, PO, günde 4 kez; eritromisin etilsüksinat, 400 mg, günde 4 kez) 10 gün. Birinci kuşak Sefalosporinler de (Sefaleksin 500 mg, PO, günde 2 kez; Sefaklor 250 mg, PO, günde 3 kez veya Amoksisilin+Klavulanat 250 mg, PO, günde 3 kez) kullanılabilir. Anne sütündeki eritromisin düzeyleri oldukça yüksektir.

Emzirme sırasında gerekli hijyen kurallarına uyulması (kurutucu ajanlardan kaçınılması)şarttır. Meme başında yarık ya da fissür oluşumu önlenmelidir. Eğer meme başında fissür varsa, meme başı koruyucusu kullanılmalıdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.