MEME: FİBROKİSTİK MEME DEĞİŞİKLİKLERİ

Kist oluşumuna yol açan stromal ve duktal proliferasyon, yaygın kalınlaşma, siklik ağrı ve hassasiyet. Tüm kadınların %60-70 ‘inde görülür. En sık 30-50 yaşlar arasında, olguların %10 ‘u 21 yaşın altındadır.

Fibrokistik hastalık neden veya nedenleri bilinmemektedir, fakat hormona abartılı cevaptan kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Premenstruel memede şişme ve ağrının sıklığı nedeniyle progesteronun rolü olduğu önerilmiştir. Fibrokistik değişiklik için diğer ileri sürülen nedenler östrojen ve progesteron oranındaki değişiklik veya artmış prolaktin salınımıdır, fakat bunların hiçbiri tam olarak kanıtlanmamıştır.

Semptom ve Bulgular

 • Asemptomatik (%50)
 • Siklik, diffüz, bilateral ağrı ve dolgunluk, özellikle en şiddetli şikayetler menstruasyondan hemen öncedir (fibrokistik hastalığa eşlik eden ağrı sıklıkla omuzlara ve üst kola yayılır)
 • Özellikle memenin üst dış kadranlarında, bilateral dağınık, tipik nodülarite, tel gibi kalınlaşma ile birlikte olan multipl kistler ve nodüller.

Eğer olguda kistik meme kitlesi mevcut ise, 22-25 gauge iğne ile aspirasyon hem tanı hem de tedavi edici olabilir.

Mekanik destek (gece ve gündüz sıkı sütyen), analjezikler kullanılır. Akut alevlenmede soğuk kompres veya buz yararlı olabilir. Diüretikler (örneğin menstruel peryod öncesi spironolakton, hidroklorotiazid), şiddetli semptomlarda danazol, bromokriptin, tamoksifen veya gonadotropin salgılayıcı hormon (GnRH) agonistleri gerekebilir. Nadiren, tıbbi tedaviye dirençli ağrısı olan olgularda, subkutan mastektomi gerekebilir.

Seçilecek İlaç(lar)

 • Kombine oral kontraseptifler (%70-90 başarı)
 • Spironolakton 50 mg, per oral, günde iki kez, menstruasyondan önce 7-10 gün
 • Danazol sodyum 200 mg, per oral, günde iki kez (tedavi menstruasyonda başlatılmalı veya gebelik dışlanmalı), yan etkileri belirgin olabilir ve ilaç bırakıldıktan sonra rekürrens olasıdır
 • Bromokriptin 2.5 mg, per oral, qdgünde dört kez (yiyecekle), 3-7 gün sonra gerekirse doz artırılabilir.

Alternatif ilaçlar

 • Hidroklorotiazid 25 mg, per oral, 7-10 gün menstruasyondan önce.
 • GnRH agonistleri (Lupron 3,75 mg IM aylık enjeksiyon, 6 aydan fazla değil).

Mastaljisi olan fakat belirgin bir kitlesi olmayan olgular güvenle gelecek siklüsün değişik zamanlarında muayene edilebilirler. Kist aspirasyonu uygulamasından sonra (sıvı berrak ve kitle tamamen kaybolur), olgu 2-4 hafta sonra tekrar muayene edilmelidir. Kistin tekrarı veya palpe edilebilen bir kitlenin varlığı derhal FNA veya açık biyopsi gibi ek incelemeyi gerektirir.

Hiperplastik duktuslarda veya apokrin hücrelerde atipi mevcut ise ileride kanser gelişme riski 5 kat artar.

Diyet, analjezik ve özgün tıbbi tedavi ile semptomatik rahatlama genellikle sağlanabilir. Altta yatan patolojik özellikler değişmez veya ilerler.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
 • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
 • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.