MEMEDE AĞRI (MASTODİNİ, MASTALJİ)

Mastalji, herhangi bir etiyolojiye bağlı meme ağrısı için kullanılan nonspesifik bir terimdir. Pek çok kadın yaşamlarının bazı noktalarında meme ağrısı yaşarlar.

Nedenler: Fibrokistik değişiklikler. Hızlı hormonal değişiklikler (özellikle doğum kontrol hapı başlangıcı, hormon replasman tedavisi veya gebelik gibi östrojen düzeylerinde ani yükselmeye yol açan durumlar). Belirgin patolojik bir değişiklik yokluğunda, mastalji kafein tüketimine ve yağdan zengin diyete bağlanabilir, fakat güçlü veriler yoktur..

Sıklıkla omuzlara ve üst kola yayılan, menstruasyon ile ilgili olan veya olmayan yaygın meme ağrısı vardır. Unilateral veya bölgesel ağrı patolojik durumu düşündürür.

Analjezikler, mekanik destek (gündüz ve gece kullanılan sıkı sütyen), lokal sıcak, uygulanır.

Kafein kısıtlaması, altta yatan fizyopatolojik değişikliğe göre (ör. fibrokistik değişiklik) medikal tedavi gerekebilir.

Seçilecek İlaç(lar)

  • Kombine oral kontraseptifler (%70-90 başarı)
  • Spironolakton 50 mg, PO, günde iki kez, menstruasyondan önce 7-10 gün
  • Danazol sodyum 200 mg, PO, günde iki kez (tedavi menstruasyonda başlatılmalı veya gebelik dışlanmalı), yan etkileri belirgin olabilir ve ilaç bırakıldıktan sonra rekürrens olasıdır
  • Bromokriptin 2.5 mg PO, günde dört kez (yiyecekle), gerekirse 3-7 gün sonra doz artırılabilir.

Alternatif ilaçlar

  • Hidroklorotiazid 25 mg, per oral, 7-10 gün menstruasyondan önce.
  • GnRH agonistleri (Lupron 3,75 mg IM aylık enjeksiyon, 6 aydan fazla değil).

Belirgin bir kitlesi olmayan mastaljili olgular, daha sonraki menstrual siklusun farklı bir zamanında tekrar kontrol edilebilir.Semptomatik rahatlama genellikle diyette değişiklik, analjezikler ve özgün ilaç tedavileri ile sağlanabilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.