MenapozVAZOMOTOR SEMPTOM ( ATEŞ BASMASI)
ıcak basması tekrarlayan, özellikle yüzde kızarmaya neden olan, terleme oluşturan, vücudun üst bölümlerinde ve yüzde yoğun ısı hissi yaratan ve ardından üşüme ile sonlanan bir durumdur
VAGINAL KURULUK
Estrojen seviyesi düştüğü zaman vajinal doku incelir, kuru sıkışmış biçimde atrofik hale gelir. Atrofik durumdaki vajina inflamasyona daha yatkın haldedir.
CİNSEL FONKSİYON
Yaş ve hormon seviyesinde düşüş seksüel fonksiyon üzerinde etkiye sahiptir, Vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişkide önemli oranda artış ve istek ve seksüel cevapta azalma görülmektedir.
KEMİK ERİMESİNİN TEŞHİSİ
Osteoporozun teşhisi dual enerji X ışını absorbtiyometresi (DXA) ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçülmesi ile belirlenir.
KEMİK ERİMESİNDE HORMONAL TEDAVİ
HT yüksek kırık riski olmayan kadın popülasyonunda bile omurga ve kalça kırıkları dahil bütün osteoporozla ilişkili kırıkların sıklığını azaltır
KEMİK ERİMESİNDE HORMONAL OLMAYAN TEDAVİLER
Kalsiyum takviyesi, yüksek kırık riski için tedavi edilen hastalara verilmeli ve günlük alım ile referans günlük alımı (RGA) arasındaki açığı kapatmaya sınırlı olmalıdır.
HORMON TEDAVİSİ MEME KANSERİ İLİŞKİSİ
Üç ile beş yıl arası östrojen ile birlikte progesteron (EPT) kullanımında meme kanseri tanısı olasılığı artmaktadır.
ÖSTROJEN TEDAVİSİ MEME KANSERİ İLİŞKİSİ
Sadece östrojen (ET) kullananlarda ortalama 7.1 yıl kullanım sonunda meme kanseri riskinde artış gösterilmemiştir
HORMON TEDAVİSİ YUMURTALIK KANSERİ İLİŞKİSİ
On yıldan daha kısa süre ET kullanımında over kanseri riskinde artış saptanmamıştır.
HORMON TEDAVİSİ ve DUYGUDURUM
Hem östrojen hem de progesteron içeren hormon (EPT) tedavisindeki progesteronlar özellikle premenstrüal sendrom, premenstrüal depresif bozukluk ve klinik depresyon öyküsü olan kadınlar olmak üzere bazı kadınlarda duygudurumu kötüleştirebilir.
KOGNİTİF YAŞLANMA DEMANS
Menapoz sırasında epizodik hafıza ve yönetici fonksiyonlar üzerine sadece östrojen (ET) nin önemli bir etkisi olmadığı gösterilmiştir.
PREMATUR YUMURTALIK YETMEZLİĞİ
Erken menapoz (≤40 yaş) veya primer yumurtalık yetmezliği (PYY) yaşayan kadınlar tıbbi olarak menapoza ortalama 51.3 yaşında giren kadınlardan farklı bir grup oluşturmaktadır.
HORMON TEDAVİSİ KULLANIM SÜRESİ
Menapoz sırasında kullanılan 4-5 yıllık EPT’ nin meme kanseri riski ve mortalitesini arttırdığı, östrojen maruziyetinden sonra ara verilip kullanıldığında hafif daha geç başlangıçlı meme kanseri ile ilişkili olduğu bildirilmiştir
HORMON TEDAVİSİNİN BIRAKILMASI
Hem östrojen hem de progesteron (EPT) alan ve hormon tedavisine 3 yıl ara veren kadınlarda kardiyovasküler olay, kırık ve kolon kanseri riskinin ilaç kullanmayanlarla aynı olduğu gözlenmiştir.
ATEŞ BASMASI İÇİN İLAÇ TEDAVİLERİ
Hormonal olmayan ajanlarla ilgili başbaşa çok az çalışma mevcuttur. Şu anda tek östrojenle eşit etkinliği gösterilen gabapentindir.
HORMON TEDAVİSİ RİSKLERİ
11 yıllık takipten sonraki sonuçlar östrojen+progestin kullanımının meme kanseri riskini artırdığını, tek başına östrojen kullanımının riski azalttığını gösterdi.
MENAPOZAL KADINLARDA METABOLİK SENDROM
Metabolik sendrom, kardiovaskuler risk faktörlerini ve yüksek kan basıncı, merkezde dağılan obesite, dislipidemi ve glukoz tolerans ve insulin direncinde kötü değişiklikleri kapsayan metabolik anormallikleri içermektedir. Diğer katkısı olan faktörler sempatetik tonusta, endotel disfonksiyonu ve vaskuler enflamasyonda artıştır
KAN BASINCI KONTROLÜNÜN ÖNEMİ
Kardiovasküler olayların insidansını azaltmak için sıkı kan basıncı kontrolünün faydası bilinmektedir. Kan basıncının kontrolü özellikle kadınlarda yararlıdır. ASCOT çalışmasının yayınlanan sonuçları atenolol artı diüretikten daha fazla kan basıncında azalmanın amlodipin ve perindopril ile sağlandığını göstermiştir.
KAN BASINCI KONTROLÜNDE YAKLAŞIMLAR
Hedef kan basıncı risk faktörlerinin varlığına bağlıdır ve yaşam tarzı değikliklerinden ayrıca farmakolojik müdahalenin gerekip gerekmeyeceğini belirleyecektir. Antihipertansif tedavinin kullanımı kan basıncının hangşi düzeyde yükseldiğine de bağlıdır.
POSTMENAPOZAL KADINLARDA KARDIOVASKÜLER SAĞLIĞIN ÖNEMİ
Kadınlarda yaşa bağlı hormonal değişiklikler 35 yaşlarında görülür. Bu perimenapozal dönem folikül stimüle edici hormondaki yavaş artış ile ilişkilidir; bu artış klinik olarak 10 yıl sonra düzensiz ovulasyon olarak görülür. Son menstruel kanamayı takiben (menapoz başlangıcı), postmenapozal dönem FSH’ya duyarsızlaşan azalmış östrojen yapımı ile ilişkilidir.
KEMİK ERİMESİ RİSKİNİ DEĞERLENDİRME
Değerlendirmenin amacı kadının kemik erimesi veya buna bağlı kırık riskini, kemik erimesi olup olmadığını, kemik erimesine neden olabilecek sekonder durumları, kemik erimesinin şiddetini belirlemektir.
KARDIOVASKÜLER RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Kardiovasküler hastalık gelişimindeki risk faktörleri, sigara, diabet, hipertansiyon, obesite ve lipid yüksekliğidir. %30’dan daha fazla kilolu olmak kişiyi kalp hastalığı açısından riske sokar. Diabeti olan kadınlar olmayanlara göre 2-3 kat daha fazla enfarktüs riski taşır.
İDRAR KAÇIRMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kırkbeş altmışbeş yaş arasındaki kadınların %40’ı idrar kaçırmaktadır. Kişinin yaşı, medikal anamnezi, tedaviden beklentileri ve inkontinans tipine göre tedavi planlanır. Anamnez, fizik muayene, mental, fonksiyonel ve çevresel faktörlerin değerlendirilmesi gerekir.
YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRICI İPUÇLARI
Menapoz döneminde şikayetleri ilaçsız halletmek mümkün. Bunun için bazı yaşam biçimi değişiklikleri yapmak gerekir. Hayatın bu dönemini keyifle ve sorunsuz geçirmek bazı düzenlemeler ile mümkün. Danışma almaya çekinmemek, karşılaşılan zorlukları profeyonellere sorarak çözümlemek gerekir
MENAPOZDA HORMON TEDAVİSİ
Literatürdeki gözleme dayalı randomize olmayan olgu-kontrol grubu çalışmaların sonucuna göre postmenopozda östrojen kullanan sağlıklı kadınlarda kullanmayanlara göre KKH riski ortalama %30-50 azalıyor
HORMON TEDAVİSİ
Hormon replasman tedavisinin temel ögeleri olan östrojen ve progesteron, başlıca iki şekilde uygulanır
HORMON TEDAVISI (HT) GÜNCEL ÖNERİLER
Menopoz bir kadının kalıcı olarak adetten kesilmesi ve yumurtalık fonksiyonlarının (hem üreme hem östrojen yapımı) sona ermesi ile karakterize bir durumdur. Menopoz yaşı ülkemizde 47'dir
PERİMENAPOZ / MENAPOZ
Kadınların %90’ı menapozdan 4-8 yıl önce adet kanamalarında değişiklik bildirmiştir. Perimenapozal dönemde az /bol kanama, normalden kısa /uzun kanama, 28 gunde bir olan siklusların kısa /uzun olması, adet kanamalarının atlaması veya hiçbir değişiklik olmaması görülebilir
KLİNİK DEĞERLENDİRME
Detaylı medikal ve aile öyküsü alınmalıdır. Fizik muayene, meme, pelvik, rektovajinal ve tiroid muayeneler dahil yapılmalıdır. Kan basıncı, kilo ve boy ölçülmelidir. Laboratuar testleri, Pap smear, mammografi, gaitada gizli kan, serum kolesterol düzeyleri,
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Kırkbeş yaş üzerindeki kadınların %20’sinden azı düzenli, sürekli fiziksel aktiviteyi önerilen haftada beş kez minimum 30 dakika olarak yapar. Düzenli yapıldığında hızlı yürüme, koşma, aerobik, dans, tenis ve güçlenme antremanları kalbe, kaslara, kemiklere iyi gelmektedir
KEMİK ERİMESİNE YÖNELİK TEDAVİLER
50 yaş üzerindeki kadınların %20-25’inde bir veya daha fazla omurga kemiği kırığı görülür. 50 yaşındaki bir kadında yaşamboyu kırık riski önkol için %20.8, kalça için %22.9, omurga için %15.1’dir. Kırıkların yol açtığı sağlık sorunları kalp krizi, inme ve meme kanseri nedeniyle olan başvurulardan oldukça fazladır
HORMON TEDAVİSİ RAHİM KANSERİ İLİŞKİSİ
Rahimi olan postmenapozal kadınlarda karşılanmamış sistemik sadece östrojen içeren tedavi (ET), ET dozu ve kullanım süresi ile ilişkili olarak artmış endometriyal kanser ile ilişkilidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.