MESANE SARKMASI

Vajen ön duvarının desteğinin kaybolarak üretranın (üretrosel) veya mesanenin (sistosel) desensus ya da prolapsusudur. Kadınların % 10 – 50’si, % 30 – 40 menopoz sonrası görülür.

Travma (doğum, obstetrik yaralanma, cerrahi) sonucu dokunun zarar görmesi ya da normal doku bütünlüğünün kaybına bağlı olarak gelişir.

Multiparite, obesite, kronik öksürük, ağır kaldırma, östrojen kaybının neden olduğu atrofik değişiklikler veya intrensek doku zayıflığı, risk faktörleridir. Bazı yazarlar sigara içmeyi de bir risk faktörü olarak saymaktadırlar.

Pelvik bası ya da ağırlık, stres inkontinans, sık idrara çıkma, devamlı idrar yapma hissi, inkomplet işeme ya da tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, vajinal açıklıktan dokunun sarkması, zorlama ya da ıkınma esnasında vajen ön duvarının desensusu klinik bulgulardır.

Pelvik muayene – en iyi şekilde hastanın ıkınma ya da öksürmesi sırasında labiumları aralayıp vajinal açıklıktan bakarak gözlenir. Üretrosel veya sistosel mevcudiyetinde, introitusa doğru vajinal duvarın aşağı hareketi ve öne doğru dönüşü gözlenir. Destek defektini ortaya çıkarmak için bir Sims spekulumu ya da Graves, Peterson veya diğer bir vajinal spekulumun alt yarısı vajen arka duvarını çekmek için kullanılabilir.

Kilo verme, kronik öksürüğün tedavisi (varsa), gerekli ise topikal ya da sistemik östrojen tedavisi ya da replasmanı genel uygulamalardır. Pesser tedavisi, pelvik kas egzersizleri, cerrahi onarım önerilir; medikal tedavinin kısıtlı rolü var. Ağır kaldırma ve ıkınmanın önlenmesi ile progresyon oranı ve rekürens riski azaltılabilir.

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan α – adrenerjik blokerler, pelvik desteği azalmış hastalarda stres üriner inkontinansa yol açacak düzeyde üretranın tonusunu azaltabilir. ACE inhibitörü yan etki olarak öksürüğe sebep olabilir, bu da inkontinansı ya da sistoüretroselin belirginleşmesi ve görülmesini arttırır.

Trigonun belirgin yer değiştirmesi ile üreterlerin boşaltmasında gecikme olabilir. Desteğin zayıflaması belirgin rezidü idrara yol açarsa reküren idrar yolu enfeksiyonları olur. Vajinal ülserasyon, kanama, enfeksiyon veya ağrı total prolapsus olduğunda sıklıkla görülür.

Dikkatli seçilen ve takılan pesser ile semptomlar genellikle azalabilir. Anatomik defektin uzun süreli düzeltilmesi ve ilişkili semptomların giderilmesinde cerrahi tedavi % 95 başarılıdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.