MÜSİNÖZ YUMURTALIK KİSTLERİ

Overin müsin sekresyonu ile karakterize bir grup malign ve selim epitelyal over tümörü. Bu tümörler over kitleleri arasında karşılaşılanların en büyüklerindendir ve 30 cm veya daha büyük boyutta olabilirler. Over kistlerinin %15- 25’i, over kanserlerinin %6 ila %10’u. Over kistleri sıklıkla genç kadınlarda görülmelerine rağmen müsinöz kistler 20 yaş üstündeki kadınlarda görülen kistlerin %50’ye yakınını oluşturur.

Aile hikayesi, yağdan zengin diyet, ileri yaş, nulliparite, erken menarş, geç menopoz, beyaz ırk, yüksek ekonomik seviye riski arttırır. Oral kontraseptifler, yüksek parite, emzirme riski azaltır.

Belirti ve Bulgular:

  • Asemptomatik
  • Belli belirsiz alt kadran semptomları
  • Adneksiyel kitle (selim lezyonlarda %5, malign olanlarda %10-%20 bilateral), 50 cm’ye kadar (ortalama 15-30cm)

Cerrahi öncesi gereken değerlendirmeler yapılır. (CA-125 seviyeleri hastalığın tedaviye yanıtını ve progresyonunu izlemek için kullanılabilir fakat iyi bir prognostik belirteç değildir. Epitelyal over tümörlerinin yalnızca %80’inde CA-125 yükselir fakat birçok selim over tümörlerinde ve diğer malignitelerde de [akciğer, meme, pankreas] CA-125 normalin üstüne çıkabilir.)

Genellikle cerrahi eksplorasyon ve ekstirpasyon gerekir. Selim hastalıkta veya borderline malignite potansiyeli olan tümörlerde uterus ve diğer over korunabilir. Hastalığın yerleşimi ve evresine göre malign hastalıkta adjuvan kemoterapi (platin bazlı ve paklitaksel [Taxol]) veya radyoterapi sıklıkla uygulanır.

Pelvik hastalığın nüksü ve kalan karşı overde büyüme (bırakılmışsa) açısından dikkatli takip.Bu genellikle pelvik muayene ve seçilmiş hastalarda ultrasonografi yardımı ile yapılır. Nüks hastalık şüphesi olan veya seçilmiş olgularda hastalığın ilerleyişini değerlendirmek veya gizli hastalığın tespiti için ikinci bakış cerrahisi yapılabilir.

Borderline malign potansiyeli olan tümörler yavaş büyür ve bu hastaların sürvileri uzundur. (evre III hastalıkta 20 yıllık sürvi %40). Over maligniteleri arasında müsinöz kistadenokarsinom en iyi 5 yıllık sürviye sahip olanlardan biridir (%40).

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.