MYOM

S: 26 yaşında nişanlı bir bayanım. Bir ay önce rahimde 4 cm myom olduğu ve hızlı büyüdüğünü öğrendim. Ameliyat gerekitiği söylendi. Ameliyat sonrası çocuk sahibi olamama ihtimali olabilirmiş. Karın ağrısı, sık idrara çıkma, kasık ağrısı son zamalarda şiddetlendi. Ameliyat konusunda endişelerim var.

C: Kadınların %30’u, elli yaşın üzerindeki bayanların %40-50’sinde myom görülür. Sancılı adet, uzun kanamalar, adet arası kanama, mesaneye baskı , bel ağrısı ve kasıklarda ağrı başlıca şikayetlerdir. Şikayetler kişinin günlük yaşantısında sorun yaratmıyorsa, kanama düzensizlikleri kansızlığa neden olmuyorsa ameliyat gerekmez. Rahim içinde oluşan myomlar gebeliği engelleyebileceği için alınması uygundur.

Myomları düzenli aralıklarla takip etmek ve büyüklüklerini ultrasonografi ile ölçmek gerekir. Menapozdan sonra myomlar küçülmektedir. Gebelikte myomlar büyüyebilir ve normal vajinal doğumu engelleyebilir. Gebelikte myomlarda kanama ve nekroz nedeniyle ağrı olabilir.

Uterus myomları rahimin kas ve bağ dokularından kaynaklanan tümörlerdir. Ülkemizde daha çok myom olarak bilinen bu patolojik durum, histolojik durumları gözönünde bulundurularak fibromyom, leiomyom, fibroid olarak da adlandırılabilmektedir. En sık rastalanan pelvik tümördür. Kadınların %20-25’inde uterus myomu gelişmektedir. Ülkemizdeki gerçek oranı gösterecek yeterli istatistiksel veri yoktur. Genellikle 35 yaş civarında çok büyümüş myomlara rastlanabilmektedir.

Genellikle uterus kas tabakasında bir odaktan gelişen myomun rahimi büyütmesi ile ortaya çıkar. Ancak çok sayıda da olabilirler. Menopozda myomun küçüldüğü bilinmektedir; ancak %10 kadarında myom büyümeye devam eder.

Myomların çoğu semptom vermez. Semptomatik olanlar hastalar vaginal kanama, ağrı, sık idrara çıkma ve büyük tuvalete çıkama gibi bası semptomları ve infertilite gibi yakınmalarla başvururlar. Belirti vermeyen myomlar küçük olanlardır. Bazen rahimdışında büyümüş olanlar ileri derecede büyüdükleri halde hiçbir belirti vermezler. Bu tip miyomlarda hastalar karınlarının büyüdüğünü farkederek hekime başvururlar.

1. Vaginal kanama: Myomlarda en önemli semptom kanamadır. Karakteristik semptomu uzamış kanamalardır. Ancak ara kanamalar da görülebilir. Rahimiçi tabakasının altındaki myomlar da uterus kavitesi içine sarkan myom düzensiz uterus kasılmalarına neden olur, kanama ve ağrı oluşur. Rahimiçi tabakasının altındaki myomlar daha çok uzamış ara kanamalar tarzında, rahim kası içindeki myomlar ise daha çok uzun ve bol miktardaki kanamalara neden olurlar. Kronik kan kaybı nedeniyle kansızlık gelişir.

2. Ağrı: Myomda ağrı çok sık görülmez. Eğer myom saplı ise rahim kontraksiyonlarına yol açarak ağrıya neden olur. Ayrıca sapı kendi etrafında dönebilir veya myom enfekte olursa ağrı ortaya çıkar. Myom dejenerasyona uğradığında da ağrı ortaya çıkar. İleri derecede büyümüş myomlar pelvik sinirlere bası yaparak bel ve bacaklara vuran ağrıya yol açabilirler. Bazen ağrının nedeni myoma eşlik eden diğer durumlardır. (ör. endometriozis).

3. Bası semptomları: Kadın pelviste dolgunluk hisseder. Bazen iri myomlar mesaneye bası yaparak sık idrara çıkmaya neden olurlar. Rektuma bası yaparak kabızlığa ve ağrılı tuvalete çıkmaya, üreter obstrüksiyonu nedeniyle de idrar yollarında göllenmeye yol açabilirler.

4. İnfertilite: Myomlar tüplerin rahime birleştiği yere bası yaparak sperm geçişini önleyebilirler. Ayrıca yuvalanmayı da engelleyebilirler. Kavitede şekil ve basınç bozuklukları yaparak düşük nedeni olabilirler. Myom erken doğum eylemine yol açabilir, plasental yapışma anormalileri oluşabilir. Bebekte rahimiçi duruş anomalileri ve bebeğin doğum yoluna girememesine neden olabilir. Doğumu takiben rahimin düzenli kasılmalarını önleyerek rahimin eski haline geri dönmesini geciktirebilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.