PAP SMEAR

Bethesta sistemi ile rapor edilen smearlerin içinde değerlendirmesi en karmaşık olan sonuçlar; önemi bilinmeyen atipik yassı veya glandüler hücreler içeren (ASCUS veya AGCUS) smear’lerdir. Özelliği bilinmeyen atipik glandüler hücreler kategorisi, endoservikal (rahimağzı kanal içi) veya endometrial hücrelerde selim reaktif değişimlerden adenokarsinoma’ya kadar değişen bulguları içerir.

ASGUS tanısı reaktif değişikliklerden daha şiddetli ancak yassı intraepitelyal lezyonlarındakinden (SIL) daha az olan yassı hücre değişikliklerinin tanımlanması için geliştirilmiştir. AGCUS tanısı endoservikal veya endometrial hücreler, endometrial hiperplazi ve adenokarsinomadaki benign reaktif değişiklikleri ifade eder.

Serviksin kolposkopik muayenesi ASGUS smearları için nadiren gereklidir. Sadece ilerleme ve sık tekrarlama gibi yüksek risk varlığında göz önünde bulundurulmalıdır. Ultrasonografi (uterin kavite içine salin infüzyonu uygulanarak kullanılan sonohisterografiyi içeren) AGCUS klasifikasyonu içeren smearların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulabilir.

Servikal biyopsi ve endoservikal küretajı ile birlikte veya tek başına kolposkopi, eğer risk faktörleri mevcutsa veya anormallik persiste ediyor veya rekürrens gösteriyorsa ASGUS olarak sınıflandırılan PAP smear’a sahip her hastada uygulanmalıdır. Endoservikal veya endometrial biyopsi ve/veya histeroskopi AGCUS içeren smear’ler için endike olabilir.

Düşük dereceli yassı intraepitelyal neoplazi (LGSIL), HPV, hafif displazi, servikal intraepitelyal neoplazi (CIN I) ile ilişkili değişiklikleri içerir. Yüksek dereceli yassı intraepitelyal lezyonlar (HGSIL) servikal karsinoma in situ (CIN I), CIN II ve CIN III’ü içerir.

HPV servikal intraepitelyal neoplazi gelişimi ile ilişkilidir. İnvaziv servikal kanserli hastaların %70’inden fazlasında HPV’nin 16 ve 18 serotiplerinin bulunmasına rağmen, bu tipler LGSIL saptanan hastalarda da saptanabilir. Normal hastalarda HPV görülme oranı, çalışma tekniği ve değerlendirilen populasyona bağlı olarak %10 ila %50 arasında değişkenlik gösterir. HPV veya diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulunması; sigara içimi daha yüksek risk ile ilişkilidir.

LGSIL olan çoğu hastada kolposkopi, kolposkopik biyopsi ve endoservikal küretaj sitolojik anormalliğin kaynağının ortaya konulması için uygun yöntemlerdir. Eğer kolposkopi var olan lezyonların belirlenmesi için yetersiz ise tanısal konizasyona ihtiyaç duyulur. Kolposkopi, kolposkopik biyopsi ve endoservikal küretaj HGSIL saptanan tüm hastaların değerlendirilmesinde kullanılmalıdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.