PKOS OLAN ERGENLERDE METABOLİK RİSK

Bir adolesan kızda PKOS saptandıysa metabolik risk açısından mutlaka takip edilmelidir. PKOS’un tanımı içinde yer almasa da ,metabolik disfonksiyon ciddi bir risk oluşturur ve erken yaşta ortaya çıkabilir. Akantozis nigrikans ve trunkal obezite insulin direnci ile ilgili klinik durumlardır. PKOS hastaların 3’te 1’i metabolik sendroma uyar ki bu durum obezite, dislipidemi, hipertansiyon, glukoz intoleransını içerir ve genel popuasyona oranla tahminen %5 fazladır.
Erişkinlere oranla Avrupalı adolesanlarda metabolik sendrom oranı daha düşük, İtalya’da %9, Türkiye’de %11. Bu kadar küçük yaşta metabolik sendrom prevelansının yükselmesi, diabet ve koroner hastalığı riskini azaltmak için bu hastaların takip edilmesi gerektiğinin önemini gösterir. Abdominal obezite PKOS’ta yaygındır ve PKOS’lu adolesanlarda daha büyük metabolik disfonksiyonla ilişkilidir. Obezite ayrıca PKOS gelişimini modüle eder ve yüksek VKİ (vücut kitle indeksi) devam eden seyrek adet görmenin habercisidir.
Obezite, PKOS durumundan çok metabolik sendromun habercisi olsa da androjen fazlalığı da obeziteden bağımsız olarak metabolik sendrom riskini arttırabilir.
Adolesan PKOS’lularda lipid anormallikleri de belirtildi; diğer PKOS alt gruplarıyla karşılaştırıldığında trigliserit ve LDL kolesterol seviyeleri androjen yüksek alt grupta daha fazladır.
PKOS’lu adolesanlarda ayrıca bozulmuş glukoz toleransı ve tip 2 diabet riski artmıştır. Tüm PKOS’lu kadınların, adolesanlar da dahil, OGTTşeker yükleme testleri ve lipid profili ile takibini önerir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.