PKOSTA DİABET RİSKİ

PKOS’lu kadınların insulin rezistansına sahip oldukları ve diabetes mellitus riski taşıdıklarının öğrenilmesi bu hastalığın uzun süreli sağlıkta önemli olduğunu ortaya çıkardı. İnsülin rezistansının nisbeten hafif olduğu bildi-rilirken kırklı yaşlarda bu hastaların %20-40 kadarında glukoz intoleransı veya tip 2 diabetes mellitus gelişecektir . Tersine, tip 2 diabetli premenopozal kadınlar artmış PKOS riskine sahip görünmektedirler. PKOS prevalansı %27 ile %52 arasındadır . PKOS hikayeli postmenopozal kadınların (%13) kontrollerden (%2) önemli derecede daha yüksek tip 2 diabet oranına sahip olduğunu gösterilmiştir.

Artmış diabet ihtimali ile uyumlu olarak, PKOS lu ve tip 2 diabet aile hikayesi olan kadınlar onların insulin rezistansı derecesine oranla glukoz yüklemesine azalmış insulin sekresyonu cevabı gösterdikleri bulundu. Bozuk glukoz toleransı ve diabet için riskte olanlar sadece PKOS lu kadınlar değildir, birinci derece akrabalarında yaygın olarak artmış insulin konsantrasyonları bildirildi . PKOS lu kadınların anne ve babalarında bozuk glukoz intoleransı ve diabet için kombine sıklık oranlarının sırasıyla %46 ve %58 olduğunu ve bunun da PKOS hikayesi olmayan ailelerde görülen oranlardan daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

PKOS lu kadınların etkilenmiş kız kardeşlerinin onların etkilenmemiş kız kardeşlerinden daha yüksek insulin/glukoz oranına sahip oldukları gösterildi . Sonuç olarak, bu bulgular PKOS lu kadınlar ve onların şimdiki aile fertlerinde glukoz metabolizmasında anormalliklere eğilimi göstermektedir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.