PLASENTA PREVİA (BEBEĞİN EŞİNİN ÖNDE OLMASI)

Plasental inplantasyonun bulunduğu yerden ayrılması yada tamamen servikal açıklığı kaplamasıdır. Bu durun ağır kanama potansiyeli ve uterus çıkışının obstrüksiyonu ile ilişkilidir. Birçok derece tanımlanmıştır, total, parsiyel, marjinal, low-lying plasenta. Bu dereceler gestasyonal yaş ve servikal dilatasyonla değişebilir.Doğumların %0.3-%0.5 ‘inde görülür.

Multiparite, ilerlemiş anne yaşı (>35: doğumların %1, >40 %2), önceki sezaryan doğum ( 2-5 kat artma), indüklenmiş abortus, sigara kullanımı ( 2 kat artma), kokain kullanımı, çoğul gebelik, yüksek rakım, abortus öyküsü riskleri oluşturur.

Bulgular ve semptomlar:

  • Ağrısız vajinal kanama (%70, genellikle geç ikinci ve erken üçüncü trimestere kadar görülmez), başlangıç bölümleri nadiren fatal olmasına rağmen, kanama çok ciddi miktarlarda olabilir, kanama maternal kaynaklıdır.
  • Muhtemelen kanama ile gerçekleşen uterin hiperaktivite (%20)
  • Doğumdan sonra uzamış veya ağır kanama

Görüntüleme: Ultrasonografi (transabdominal) plasentanın lokalizasyonu ve durumu, fetüsun durumunu belirlemek için (dolu mesane ile yanlış pozitif sonografi sonuçları ortaya çıkabilir, şüpheli durumlarda mesane boşaltılarak çalışma tekrarlanmalıdır) yapılır. Aşağı yerleşimli plasenta, 30 haftanın altındaki gebelerde yapılan çalışmalarda, “göç” yolu ile servixten bağımsız olarak ayrılır (vakaların %90’dan fazlasında görülür).

Plasenta previa ile ilgili şüphe varsa, plasentanın yerleşimi ve obstrüksiyon derecesi kesin olarak gösterilmeden vajinal muaeyene yapılmamalıdır.

Eğer kanama ağır veya plasenta doğuma engel olduysa, sezaryan endikedir. Eğer termden uzun süre önce ortaya çıktıysa, marginal (low-lying) plasenta implantasyonu konservatif olarak kontrol altında izlenebilir. Plasental yüzeyden olan kanama ağır olabilir, kanamayı kontrol etmek için kapsamlı tedbirler gerekir (histerektomiyi içerir).

Gerektiğinde sıvı ve kan replasmanı. Termden uzakta olan hastalar için, steroid tedavisi, fetal akciğer maturasyonunu hızlandırmak için koruyucu olmuştur, fakat bir meta-analizde uygun dozlarda fetal respuratuvar sistem ve mortalite üzerine pozitif etkisi belgelenememiştir. Oxitosin, metilergonovin maleat (meterjin) ve prostoglandin (E2) tedavisi doğumdan sonra uterin kontraksiyonlara yardımcı olur. Rh negatif annelerde, Rh (D) immunglogulin verilmelidir. Eğer tokoliz gerekirse, MgSO4 önerilir.

Ciddi maternal hemoraji, fetal anoxi. Koagülasyon defekleri, ağır ve uzamış kan kayıplarından sonra ortaya çıkabilir. Plasental yüzeyden kaynaklanan belirgin kanamalar, annenin fedakarlığı ile sonuçlanabilir ve kontrol altına almak için kapsamlı tedbirler (histerektomiyi içerir) gerekir. Preterm doğumun ortaya çıkması fetüsun morbiditesi için en büyük kaynaktır. Kabaca transfüzyon gerektiren annelerin infantlarının %35’inde de transfüzyon gereklidir.

Doğum ve tekrarlayıcı kanamalara rağmen, 36. gebelik haftasını tamamlayan hastalarda, genellikle %25-30 iyidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.