POLİHİDRAMNİOS (BEBEĞİN SIVISININ FAZLA OLMASI)

Fetusu çevreleyen amniyotik sıvının miktarında anormal bir artıştır. Bu tanı volüm genellikle >2 l ise konur ( termde 800 ml amniyotik sıvı hazır bulunmalıdır). Bu sıvı zamanla giderek artarak (kronik hidramnios), yada birkaç gün içinde akut olarak birikir (gebeliğin erken döneminde çok sık). Kadınların %0.9-%1.6’nda, amniyotik sıvısının bazı artışları gebelik süresince görülür (%80 hafif, %5 ciddi).

Olguların 2/3unde neden belli değildir. Maternal diyabet, çoğul gebelik, fetal anomaliler (ciddi hidramniyoz olan hastaların %50: santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, kromozomal) diğer nedenleri ouşturur.

Bulgular ve semptomlar:

  • Uterus boyutunun, gebelik haftasından büyük olması
  • Ultrasonografide artmış amniyotik sıvı volümü ( amniyotik sıvı indexi [AFI] >24 cm)
  • Dispne (özellikle supin pozisyonda)
  • Alt extremite ve vulva ödemi
  • Premature doğum
  • Fetal parçaların palpasyonunda ve fetal kalp seslerini duymada zorluk

Bazı hastalarda indometazin tedavisinin yararlı olduğu gösterilmiştir. Teröpotik amniyosentez, maternal semptomların geçici olarak düzeltilmesine ve bazı vakalarda, gebeliğin devamına olanak sağlar. (Eğer uygulanırsa, saatte 500 ml miktarında çekilmeli ve 1500-2000 ml total volümle sınırlandırılmalıdır). Yatak istirahati, diüretikler ve su ve tuz kısıtlaması efektif değildir.

Nonsteroid antiinflamatuarların (İndometasin 1.5-3.0 mg/kg/gün) kullanımı, duktus arteriosuzun erken kapanması ile ilişkilidir. Bu durum genellikle geçicidir ve ultrasonografi ile izlenebilir.

Hafiften orta derecedeki sıvı artışları fark edilebilir riskle ilişkili değildir. Ciddi hidramnios, sıklıkla belirgin fetal anomalilerle ilişkilidir. Bazı çalışmalarda perinatal mortalite %25-%30 kadar yüksektir. Genellikle, daha ciddi hidramnios, daha yüksek fetal risktir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.