POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Anovulasyona bağlı infertilitenin yaklaşık %75’i PKOS ile ilişkilidir. PKOS , hem klinik prezentasyon hem de laboratuar bulguları yönünden heterojen bir sendromdur. PKOS’a bağlı anovulasyonu olan hastaların çoğunda adet düzensizliği, oligomenore/amenore, klinik veya biyokimyasal olarak saptanmış hiperandrojenizm görülür. Bu sendroma ait bulgular:

1. Transvajinal ultrasonografide, bozulmuş over morfolojisinin en karakteristik görünümü irileşmiş, hiperekojenik santral stroma ve sayıca 9’dan fazla, 2-9 mm çaplı küçük folliküllerdir.

2. Over kaynaklı androjen üretiminin artışının yanında progesteron ve estradiol üretiminde de artış olması ile karakterize olan anormal steroidogenez.

3. PKOS’u saptanmış olan obez hastaların %85’inde, normal kilodakilerin ise % 30- 40’ında hiperinsülinemi görülür. Hiperinsülinemi bu sendromda görülen bulgulardan anovulasyon ile en bağıntılı olandır.

4. Ultrasonografi ile PKO tanısı konulmuş hastaların %40’ında, yükselmiş LH konsantrasyonu ile kendini gösteren anormal gonadotropin salınımı mevcuttur. Anovulatuar PKOS’u olan kadınlarda endojen FSH aktivitesinin eksikliği de görülmektedir.

Bu hastalar için çeşitli ovulasyon indüksiyon yöntemleri kullanılabilir. Temel olarak insülin düzeyinin azaltılması, FSH stimülasyonu ya da LH düzeyinin azaltılması veya birkaçı bir arada hedeflenmektedir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.