POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA METFORMİN

PKOS’ u olan kadınlarda insülin rezistansı ve kompensatuar hiperinsülineminin sık izlenmesi üzerine tedavide yeni yöntemler geliştirilmiştir. Dolaşımdaki yüksek insülin düzeyinin ovulasyonu baskıladığı gözlenmiştir. İnsülin duyarlılığını artıran metformin, troglitazone veya D-chiro-inositol gibi ajanlar PKOS tedavisinde kullanılmaya başlanılmıştır.

Metformin:

Metformin, insülinden bağımsız Diabetus Mellitusun tedavsinde kullanılan hipoglisemiye yol açmayan , insulin duyarlılığını arttıran biguanid türevidir. Metformin tedavisi ile FSH ya yanıt olarak aromataz aktivitesinde azalma görülür. PKOS’u olan hastalarda metformin ile hiperinsülinemi ve hiperandrojenemide azalma izlenirken adetler düzene girer, gebelik oluşur. PKOS’u olan obez hastalarda metformin kullanımı ile kısa dönemde bile insülin düzeyinde ve androjen seviyelerinde azalma gözlenir. Günümüzde arttırılan dozlarda kullanılan metformin tedavisi sıkça kullanılmaktadır. İlk hafta 500mg metformin günde bir kez yemeklerle birlikte 14 gün kullanılır. Metformine cevap vermeyenlerde ise 500mg lık doz ilk önce günde iki kez olarak arttırılarak bir hafta boyunca kullanılır sonra günde iki kez 850mg a çıkılarak 3 ay boyunca kullanılır.

Tedaviye başlandığında midede rahatsızlık hissi, diyare gibi şikayetler gelişebilir ancak ilk haftanın sonunda bu şikayetler geriler. Bu semptomlar doz bağlı olarak gelişir, ilk haftada düşük doz kullanımı bu şikayetleri azaltır. Metforminin en önemli özelliği antihiperglisemik bir ajan olmasına rağmen klinik hipoglisemiye neden olmamasıdır. Diyabeti olmayan hastalarla yapılan pek çok çalışmada da bu özelliği üzerinde durulmuştur.

PKOS ve hiperinsülinemisi olan kadınlarda ovulasyon indüksiyonu için tek ajan olarak veya klomifen ve gonadotropin ile birlikte kullanılan metforminin etkinliği ve güvenirliği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Metforminin overlerdeki androjen düzeyini direkt olarak etkileyerek azaltmasını sebebiyle , PKOS’u olan tüm kadınlarda konsepsiyon sağlama etkisi araştırılmaktadır. Metformin gebelikte güvenli olarak kullanıldığı gibi PKOS’ a bağlı düşükleri de azalttığı düşünülmektedir .

PKOS’u olan kadınlarda spontan veya yardımcı teknikler sonrasında gelişen gebeliklerde düşük riski artmıştır. İlk trimester düşük oranı PKOS lu kadınlarda %30-50 olarak saptanmıştır. Metformin kullanımı ile birlikte , PKOS’lu hastalarda düşük oranında azalma gözlenmiştir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.