POSTMENAPOZAL KADINLARDA KARDIOVASKÜLER SAĞLIĞIN ÖNEMİ

Kadınlarda yaşa bağlı hormonal değişiklikler 35 yaşlarında görülür. Bu perimenapozal dönem folikül stimüle edici hormondaki yavaş artış ile ilişkilidir; bu artış klinik olarak 10 yıl sonra düzensiz ovulasyon olarak görülür. Son menstruel kanamayı takiben (menapoz başlangıcı), postmenapozal dönem FSH’ya duyarsızlaşan azalmış östrojen yapımı ile ilişkilidir. Menapoza kadar östrojen kadınları kemik mineral dansite kaybından korur. Postmenapozal dönemde bu bu koruyucu etki kaybolmuştur ve osteoporoza yol açar.

Menapoz sonrası östrojen çekilmesi artmış kardiovasküler hastalık (KVH) riski ile ilişkilidir. Postmenapozal kadınlardaki artmış KVH riskinin bir bölümü, östrojen çekilmesinin yarattığı artmış kan basıncı, plazma lipoproteinlerinde değişiklikler gibi kardiovasküler fizyoloji ve tüm vücut metabolizması üzerine olumsuz etkilerinden ve damar duvarı fizyolojisi üzerine olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır. Diğer risk faktörleri artmış adiposite ve vücut kitle indeksidir.

Kadınlarda Kardiovasküler Hastalık risk bilinci

Kadınlardaki genellikle kötü prognoza rağmen KVH riskleri bilinci oldukça düşüktür. ABD’de kadınların sadece %18’i KVH’ların en büyük sağlık riski olduğunu düşünür.

KVH’ın doğal seyri aterosklerotik plağın sellüler komponentinin stenozdan daha önemli olduğunu düşündürür. Gelişen plağa karşı koroner arter genişleyerek, hastalık çok geç ve şiddetli seviyeye gelene kadar lümeni koruyarak kompanse eder; sonrasında genişleme kapasitesi bozulur ve lümen daralır. KVH düşük dereceli stenoz ve yırtılmaya müsait kolesterol ve makrofajlardan zengin, büyük lipid merkezi ve ince fibröz çevresi olan ve yüksek seviyelerde matriks metalloproteinazlar içeren plaklar ile ilişkilidir. Bunlar düz kas hücrelerinden fakir bölgelerde lokalizedir. Klinik olarak tespit edilebilen hastalık dolayısıyla remodeling olayının geç safhasında görülür. Amerikan kadınlarının koroner kalp hastalığı nedeniyle ölenlerinden %64’ünde öncesinde semptom yoktur.

Kardiovasküler Hastalık önlenmesi

Erken ve progresif başlangıç ancak geç klinik prezentasyon ile KVH önlenmesi ideal olandır. KVH mortalite oranlarının tüm dünyada karşılaştırılması büyük farklılık göstermektedir. Bunun çoğu yaşam şeklindeki değişkenlikten kaynaklanmaktadır. Kadınlardaki riskin %94’ünden sorumlu dokuz faktör belirlenmiştir: sigara, hipertansiyon, anormal kan lipidleri, abdominal obesite, diabet, düşük meyve ve sebze tüketimi, psikososyal faktörler, alkol tüketimi ve egzersiz eksikliği. AMI için en güçlü belirteç sigara içme ve anormal kan lipidlerinin kombinasyonudur. Sigara içmeden ve meyve sebze yiyerek AMI riskini %80 azaltılmıştır.

Kadınlarda KVH önleme rehber bilgileri sigara içmemek, sağlıklı diyet yemek, fiziksel aktif bir hayat şekline sahip olmak, <25 kg/m2 vücut kütle indeksine sahip olmak, kan basıncının <140/90 mmHg olması, total serum kolesterolun <5 mmol/l (190 mg/dl), düşük dansiteli lipoprotein kolestrolün (LDL) <3 mmol/l (115 mg/dl), ve iyi glisemik kontrolün olmasıdır .

Sonuç olarak HT’nin koroner hastalık üzerine etkisi yaşa ve menapozdan sonra geçen süreye bağlı hormon başlama zamanına göre değişmektedir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.