POSTMENAPOZAL KEMİK ERİMESİ

Postmenapozal osteoporoz maksimum kemik dansitesini sürdürmede yetersizlik ve menapoz sonrası hızlanmış kemik kaybından kaynaklanır. İskelet sağlığı genetik olarak belirlense de diyet, ağırlık egzersizleri ve kemiğe toksik maddelerden kaçınma gibi yaşam tarzı faktörleri ile modifiye edilebilir. Kalça kırığı sağlık sistemine osteoporozun ekonomik yükünün büyük bölümünden sorumludur; ancak diğer osteoporoz ile ilişkili kırıklar özellikle vertebra kırıkları uzun sürebilecek anlamlı morbiditeye yol açar.

Teşhis ve Değerlendirme

Osteoporozun teşhisi dual enerji X ışını absorbtiyometresi (DXA) ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçülmesi ile belirlenir. KMY’nin tarama amaçlı kullanılması maliyet açısından efektif olmamakla beraber yaş ve diğer risk faktörlerine dayanarak seçilmiş hastalarda uygulanması daha doğrudur.

Geçmiş 20 senede tanı teknolojilerinde gelişmeler olmuştur. Risk belirlemesi klink risk faktörleri ile KMYnun beraber değerlendirilmesi ile en iyi sonuç verir. Kırık risk hesaplama araçlarından ikisi FRAX algoritması ve Garvan kırık risk hesaplayıcıdır . FRAX aracı DSÖ tarafından geliştirilmiştir . FRAX algoritmaları 10 yıllık kalça kırığı ve majör osteoporotik kırık ( klinik omurga, önkol, kalça veya omuz kırığı) olasılığını verir. Kırığı olmayan ancak WHO risk faktörü olan veya vücut kitle indeksi (VKİ) <19 kg/m2 olan tüm postmenapozal kadınlarda FRAX algoritması kullanılmalıdır.

FRAX kullanılarak kırık riski hesaplanan kadınlar şu şekilde gruplanabilir:

Düşük risk – Hasta 5 yıl veya klnik durumuna göre daha erken tekrar değerlendirilir.

Orta risk- KMY ölçülmelidir ve kırık riski bireysel risk müdahale eşiğinin üztünde mi altında mı hesaplanmalıdır

Yüksek risk- KMY bakılmaksızın hastaya tedavi başlanabilir. Ancak genç postmenopozal kadınlarda KMY bakılması doğru olabilir.

Tedavi kararlarını verirken mevcut kırıkların uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve osteoporozun sekonder sebeplerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.