RAHİM YIRTILMASI

Uterus duvarının rüptürü ( yeni veya önceki uerus cerrahisinden sonra örneğin sezaryan doğum), önemli maternal ve fetal morbitide veya mortalite ile sonuçlanır. Bu uterin skar yırtılmasından ayırt edilmelidir, ki uterus serozasına penetre olmaz veya komplikasyonla sonuçlanmaz. Sağlam uterusun (skar olmadan) rüptürü ortaya çıkar, nadir durumdur (15.000 doğumda 1) ve genellikle önemli uterin distansiyon ile ilişkilidir (polihidramnioz, çoğul gebelik). Önceden sezaryan olan hastalarda %0.5-%1.5, sezaryan doğum başarılamadıktan sonra yapılan vajinal doğumlardan sonra %5 oranında görülür. Kabaca rüptür için acil sezeryan histrektomilerin %7’sini oluşturur .

Önceki uterus skarının anormal iyileşmesi, önceki cerrahiden dolayı zayıflamış uterus duvarının mekanik yarığı, konjenital anomaliler veya plasenta anomalileri nedenleridir. (Uterus duvarı düşüncesiz manuel plasentanın kaldırılmasına veya plasentanın doğumundan sonra uterusun manuel explorasyonu bağlı da yırtılabilir.) Uterusun travmatik rüptürü, abdomene künt travma sonucu ortaya çıkabilir örneğin bir kaza sırasında denetsiz yolcu tarafından ortaya çıkabilir. (Uygun kucak ve omuz kemeri kullanımı, hem anne hem de fetusun hasar riskini azaltır.)

Önceden geçirilmiş uterin cerrahiler (sezaryan doğum; vertikal kesilerde daha çok, myomektomi, sptoplasti), çoğul gebelik, grand multiparite ( 20 kat artma), fetal malprezentasyon, polihidramnioz, ositosin stimülasyonu (kanıtlanmamış), konjenital anomaliler, yolcu araş kıstlamarının kullanılmaması veya kötüye kullanılması risk faktörleridir.

Bulgular ve semptomlar:

  • Ani fetal distres (vakaların %95’inde)
  • Seviyenin ani kaybı ( Önde gelen kısım vajende olmayabilir)
  • Vajinal kanama (olmayabilir)
  • Abdominal ağrı (olmayabilir, ağrı göğüs kafesi veya diafragmayı gösterebilir)
  • Maternal dolaşım kollapsı
  • Fetusun atılmasına rağmen uteri aktivite devam edebilir

Tanı düşünüldüğünde fetal ve maternal monitörizasyon sürdürülmelidir.. Rüptürün parçası olarak, vajina, servix ve mesanede hasar ortaya çıkabilir. Fundal kesi rüptürlerinin %50-75’inde, alt uterin segmentin rüptüründe %10-15 fetal ölüm oluşabilir. Hayatta kalan infantlarda, nörolojik sekeller sıktır. Rüptür oluştuğu zaman, vertikal uterus skarları yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkilidir.

Tanı erken konduğunda ve derhal müdahale edildiğinde, iyi sonuçlar umut edilebilir. (Eğer uterus onarılmış ve korunmuşsa, takip eden gebelikte tekrarlama riski kabaca %20’dir.)

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.