SERÖZ YUMURTALIK KİSTLERİ

Seröz hücrelerle karakterize bir grup selim ve malign over tümörleridir. En sık rastlanılan epitelyal over tümörleridir.Malign olanları yüksek gradeli ve hızlı yayılma eğilimindedir. Tüm selim over tümörlerinin %20’sini oluşturur. Aile hikayesi, yağdan zengin diyet, ilerlemiş yaş, nulliparite, erken menarş ve geç menopoz, beyaz ırk, yüksek ekonomik seviye risk faktörleridir. Oral kontraseptifler, yüksek parite ve emzirme riski azaltır.

Belirti ve Bulgular:

  • Asemptomatik
  • Belli belirsiz alt karın kadran semptomları
  • Adneksiyel kitle (selim kistlerde %10, malignlerde %33-66 oranında bilateral), berrak seröz sıvı ile dolu kistik yapı (selim tümörler düzgün ve uniloküler olma eğiliminde; malign tümörler ise genellikle multiloküler ve yüzeyinde papiller çıkıntılar yapma eğilimindedir.)

Cerrahi öncesi gereken değerlendirmeler yapılır. (CA-125 seviyeleri hastalığın tedaviye yanıtını ve progresyonunu izlemek için kullanılabilir fakat iyi bir prognostik belirteç değildir. Epitelyal over tümörlerinin yalnızca %80’inde CA-125 yükselir fakat birçok selim over tümörlerinde ve diğer malignitelerdede [akciğer, meme, pankreas] CA-125 normalin üstüne çıkabilir.)

Genellikle cerrahi eksplorasyon ve ekstirpasyon gerekir. Selim hastalıkta veya borderline malignite potansiyeli olan tümörlerde uterus ve diğer over korunabilir. Hastalığın yerleşimi ve evresine göre adjuvan kemoterapi (platin bazlı ve paklitaksel[Taxol]) veya radyoterapi sıklıkla uygulanır.

Pelvik hastalığın nüksü ve kalan karşı overde büyüme (bırakılmışsa) açısından dikkatli takip.Bu genellikle pelvik muayene ve seçilmiş hastalarda ultrasonografi yardımı ile yapılır. Nüks hastalık şüphesi olan veya seçilmiş olgularda hastalığın ilerleyişini değerlendirmek veya gizli hastalığın tespiti için ikinci bakış cerrahisi yapılabilir.

Selim tümörlerde genellikle iyidir, malign tümörlerde ise prognoz evreye bağlıdır. Malign seröz karsinomlar için 5 yıllık yaşam oranı yaklaşık %20’dir.Malign seröz karsinomların %75’i tanı anında ileri evrededir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.