SERTOLİ LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖRLER

Erkeğe özgü elemanlar taşıyan nadir görülen overin seks kord tümörleridir ve virilazasyon yapabilir.Tümörün büyüklüğü değişikendir fakat genellikle çapı 5-15 cm arasındadır. Çok nadir (over tümörlerinin %0.5’inden azı) görülür.

Belirti ve Bulgular:

  • Asemptomatik
  • Adneksiyal büyüme(%1.5 bilateral)
  • Abdominal şişkinlik hissi veya ağrı
  • Asit (%4)
  • Oligomenore, amenore
  • Dişi sekonder seks karakterlerinin kaybolması (meme atrofisi, vücut dış hatlarının kaybolması)
  • Virilizasyon veya maskulinizasyon (hastaların 1/3’ünde)(akne, hirsutizm, temporal saç dökülmesi, ses kalınlaşması, klitoral büyüme)

Cerrahi öncesi gereken değerlendirmeler yapılır. Plasma testesteron, androstenedion ve diğer androjen seviyeleri yükselebilir; üriner 17-ketosteroid değerleri genellikle normaldir.(Tümörün androjen salgılaması sonucunda eritrositoz gelişebilir.) Labarotuvar testleri ile virilizasyonun adrenal ya da over tümöründen kaynaklandığının ayırıcı tanısını yapmak mümkün değildir.

Malignitenin kaydadeğer bir ihtimal olduğu hastalarda intraabdominal yayılım ve muhtemel lenf nodu büyümesi için preoperatif değerlendirme (BT veya ultrasonografi)yapılır.

Cerrahi eksplorasyon ve rezeksiyon .Evre IA olan genç olgular unilateral salpingooferektomi ile tedavi edilebilir. İndiferansiye tümörlerde veya ileri evrede daha agresif bir cerrahiye gerek vardır, ve adjuvan kemoterapi (vinkristin, aktinomisin D ve siklofosfamid) veya radyoterapi gerekebilir.

İleri evrede hastaların üçte ikisinde bir yıl içinde nüks görülür.

Bu tümörler düşük gradeli maligniteler gibi davranırlar ve 5 yıllık yaşam süresi %70-90’dır.İleri evrelerde ve az diferansiye tümörlerde prognoz daha kötüdür. Tümörün çıkarılmasından yaklaşık 4 hafta sonra adet görülebilir.Aşırı tüylenme geriler fakat tamamem kaybolmaz; klitoral büyüme ve (varsa) ses değişikliklerinin geri dönüşü pek mümkün değildir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.