SEZARYEN AMELİYATI İLE DOĞUM

Eğer bebeğin vajen yoluyla doğması bebek için güvenli de­ğilse sezaryenla doğuma ihtiyaç duyulabilir. Sezaryenla doğum, önceden bilinen nedenlerden dolayı planlanabilir. Hiçbir be­lirti vermeden aniden ortaya çı­kan problemlerde de sezeryana ihtiyaç duyabilir. Sezaryenla do­ğumun yapılması annenin ya da sağlık bakım ekibinin başarısızlığa uğradığı anlamına gelmez. Bu doğum metodu, daha az tatmin edi­ci bir doğum olarak görülmemelidir. Bebeğin hangi yolla doğurulduğundan çok son hedef daha önemlidir;

Bebeğin doğumu için sezaryenin en güvenli yol olmasının birçok nedeni vardır. Bunlar:

1. Baş-pelvis uyumsuzluğu (Bebeğin başı, pelvısın iç yapısı çok dar olduğu için pelvisten güvenle geçememektedır)

2. Fetusun streste olması, bebeğin doğumla ilgili bir sorun yaşadı­ğını ve hemen doğurtulması gerektiğini gösterir. (Sebeplerden bin, göbek bağının basınca uğramış olması olabilir)

3. Plasenta ile ilgili problemler

4. Anormal geliş. Bebeğin ilk gelen kısmının ayaklan ya da bacak­ları olabilir.

5. Doğumun ilerlemesinin durması

Sezaryen için diğer bir neden de hastalıktır. Örneğin; eğer şekeri­niz ya da yüksek tansiyonunuz varsa, vajen yoluyla doğum güvenli ol­madığı zaman sezaryene ihtiyaç duyulabilir. Eğer cinsel organların bu­lunduğu bölgede herpes virüsü enfeksiyonu varsa sezaryenle doğuma ihtiyaç duyulabilir.

Özel hastanelerin çoğunda sezaryenle doğum sırasında eşiniz ya da sizi destekleyen kişi ameliyathanede bulunabilir. Bu olay, ameliyatın far­kında olup olmamanıza, ameliyatın aciliyetine ve hastanenin politika­sına bağlıdır. Eğer destekleyen kişi orada hazır bulunuyorsa, ameliyat­haneye girmeden önce, özel hastane elbiselerini giymesi gerekecektir.

Sezaryenle doğuma girmeden önce, hemşire sizi operasyon için hazırlar. Karın bölgeniz yıkanır ve tıraş edi­lebilir, idrar kesesinin zedelenme ihtimalini azaltmak için (idrar kese­si ameliyat bölgesine yakındır), idrarın boşalmasını sağlayan bir sonda takılır Bu sonda, idrar torbasının boş kalmasını sağlamak için operas­yon boyunca takılı kalır. Elinize ya da kolunuza bir damar yolu açılarak, operasyon sırasında sıvı verilmesi sağlanır. Bu yolla ihtiyaç duyu­lan ilaçlar da verilebilir. Amelyathaneye alındıktan sonra, anestetik ilaçlar verilir. Eğer genel anestezi yapılacaksa, doğum sırasında uyanık olmayacaksınız. Eğer spinal ya da epidural anestezi uygulanacaksa, siz uyanık olacaksınız. Fakat , meme uçlarından ayak parmaklarınıza ka­dar uyuşuk olacaksınız. Anesteziolog, uygulanacak anestezi şekli hak­kında sizinle konuşarak) beklentilerinizi dikkate alacaktır.

Sezaryenle doğum için rahimde yapılan kesit dikey (solda) ya da enleme­sine (sağda) olabilir. Cilde yapılan insizyon rahime yapılanla aynı tipte ol­mak zorunda değildir.

Bir sezeryanla doğum aşağıdaki gibi gerçekleşir

1 Cilt ve karın duvarınızda bir kesi yapılacaktır. Cilt kesisi enlemesine olarak he­men pubik kıllanmanın sınırından (bikini kesisi) yapılır. Karın kaslarınız kesilmez fakat birbirinden ayrılır. Hangi kesiye ihtiyaç duyuldu­ğuna doktorunuz karar verecektir

2- Bebeğin doğum yapabileceği bir kesi rahim duvarına yapılır Bu kesi, enlemesine, dikey (klasik olarak da adlandırılır) ya da al­çak dikey olabilir. Çoğunlukla enlemesine kesi tercih edi­lir. Rahimin alt bölgesi daha incedir ve daha az kanama gerçekleşir. Doğumdan sonra, rahminize uygulanan kesi hakkında bilgi edinmeyi ihmal etmemelisiniz.

3- Bebek ve plasenta çıkarıldıktan sonra kesi, geç eriyen sentetik dikişlerle kapatılır. Cildi kapatmak için dikiş veya stapler kulla­nılabilir.

Sezaryen cerrahi bir operasyon olduğu için aşağıda sıralanan risk­ler söz konusudur

1. Rahim ya da o civardaki pelvis organları enfeksiyon kapabilir

2. Bazen kan nakline ihtiyaç duyabilecek kadar kan kaybedebilir­siniz

3. Bacaklarda, pelvis organlarında ve bazen de akciğerlerde kan pıhtıları oluşabilir

4. Bağırsaklarınız ya da idrar keseniz zarar görebilir.

5. Hastanede daha uzun sure kalmaya ve normal bir vajen yoluyla doğuma göre iyileşmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir­siniz.

Birçok hastane, doğum sınıfları, programlar ya da sezaryene ih­tiyaç duyabilecek çiftler için destek grupları oluşturmaktadır. Eğer sezaryenle doğum hakkında sorularınız ya da endişeleriniz varsa, çocuğu­nuzun doğumundan önce doktorunuzdan bunların cevaplarını alabilir­siniz. Sezaryenle doğumdan sonra normal fonksiyonlarınıza dönmeniz fazla zaman almayacaktır. Eğer isterseniz çocuğunuzu hemen emzirmeye başlayabilirsiniz.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.