STRES İNFERTİLİTE SONUÇLARINI ETKİLER Mİ

Bu konudaki çalışmaların büyük bir kısmı deneysel olmayan rastgele örneklemelerle yapılmıştır. Tedavinin başında psikolojik boyuta dair veriler toplanmaktadır. Tedavinin sonuçları ise tedavinin başarısı ile ilgili faktörlerin olay sonrası analizinde kullanılmak üzere oluşturulan başarı ya da başarısızlık görülen grubun tanımlanmasında kullanılır. Günümüzde birçok çalışma; psikolojik durumla, tedavi sonucu arasındaki bağlantıları irdelemektedir.

Thiering  Epidemiyolojik Çalışmalar Merkezi- Center for Epidemiologic Studies-Depression (CES-D )- depresyon skoru 16 ve üzerindeki kadınlarda IVF tedavisinin başarısının düşük olduğunu saptamıştır. Verhaak et al.  hamile kalan kadınların, depresyon skorlarının tedavi öncesine göre düştüğünü saptamıştır. Kloneff- Cohen IVF ve GIFT yapılan 151 hastada ruh hali ve durum , stres ve beklentileri inceleyerek; pozitif yaklaşımın eksik olduğu hastalarda, canlı doğum oranını düşük saptamışlardır. Hastanın gebe kalma beklentisinin de fertilize olan ovum sayısıyla bağlantılı olduğu yine çalışmalarda dikkati çekmektedir.

Boivin ve Takefman  yaptıkları değişik bir çalışma ile değişken ruh haliyle , tedavi başarı sonuçlarını değerlendirmişlerdir. 40 kadın, bir IVF siklusu boyunca incelenmiş. Gebe kalanlar , IVF tedavisinin belli dönemlerinde strese girdiklerini belirtmişlerdir; gebe kalamayanlar da aynı şekilde strese girdiklerini belirtmişlerdir. Tedavi seyrindeki negatif geri bildirimin, stresi artırdığı saptanmıştır.

Fachinetti kadın infertil hastaların kardiovasküler parametrelerini “Stroop Color Word” testi ile incelemiştir. 49 kadını kapsayan bu çalışmada, gebe kalan kadınların ovum toplama gününde tansiyon ve nabızlarındaki artışın, gebe kalamayanlara oranla daha düşük olduğu saptanmıştır. Benzer bulguları, infertil kadınların eşlerinde de saptanmıştır.

Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı “stres testi”, düzenli adet gören kontrol grubu, oosit donörleri, oosit alıcıları ve standart IVF hastalarının ; Stroop test, mental aritmetik, ve soğuk- basınç ağrısı testlerine verdikleri endokrin ve hemodinamik yanıtları içermektedir.Tüm bu araştırmalarda görülmektedir ki infertilite deneyimi , hastalardaki stres- tepki parametrelerini, endokrin ve kardiyolojik seviyeleri de etkilemektedir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.