TÜP HASARININ TANISI

Tüplerin açık olup olmadığını gösteren testler vardır. En eski ve en basit test Rubin’in testi(RT) dir. Sıradan şırınga veya özel bir makine ile (rubinin aparatı) serviksten uterusa ve tüplere basınçlı gaz gönderilir. Ardından doktor steteskop ile karnı dinler ve follopian tüplerden gazın geçip geçmediğine karar verir. Tabi ki bu test kesin değildir. çünkü gerçek olmayabilir, fakat doktorlar yapmaya devam ederler.

Klamidyal antikorlar için kan testi: Batıda tüp hasarının en sık nedeni klamidyal enfeksiyonlardır. Bazı doktorlar klamidya için antikor testi yaparlar. Antikoru olan kadınlar daha önceden enfeksiyona maruz kalmışlardır ve tüp hasarı için yüksek risklidirler.

Histerasalfingogram(uterotubogram)(HSG): Uterus ve tüpleri görmek için özel bir x-ray yöntemdir. Menstruel akım bittiğinde HSG yapılır. Periyodun 6-7 günlerinde olur genellikle bu tarih uterusun en ince olduğu vakittir. X-ray kliniğinde yapılır. Birçok doktor prosedür öncesi antibiyotik veya ağrı kesici öneriyor. X-ray de uygun pozisyonda olunca, doktor servikse özel enstrümanı yerleştirir, buna servikal kannül denir, metalden yapılmıştır. Bazı doktorlar balon katater kullanmayı tercih ederler, daha az ağrılı olur. Radioopak madde (x-rayde opak görülen sıvı) uterin kavitiye enjekte edilir. Yavaşça hafif basınçla verilir ve görüntüleri çekilir. Boya uterin kaviteden tüplere ordan da karna geçer ve x-ray görüntülerini alır. Bunlar sürekli kayıtla sağlanır. En az 3 filmi gerçekci kayıt için gereklidir. Uterusun erken filmi ve abdomendeki serbest sıvının filmi dahil.

Üreme yollarının içi normal HSGde , uterus üçgen gibidir (siyah fonda beyazdır genellikle) ve boya buradan tüplere giriş yapar, iki uzun ince çizgi şeklindedir, her iki tarafta da boya abdomene döküldüğü zaman tüpler açıktır ve X-rayde leke gibi görülür.

Anormal HSG’de uterin kavitede problem görülür, boşluk veya dolum defekti şeklinde görülür. Fakat en sık problem tüplerde görülür.Eğer tüpler uterusa açıldığı yerde tıkalıysa, tüplere boya geçmez ve hiç görülmez. Eğer tıkanıklı fimbrial kısımdaysa, tüpler boyanır ama abdominal kaviteye dökülmez ve tüpün sonu şişmiştir.

Bazen medikal testler gibi HSG’de de hatalı sonuçlar olabilir. Mesela uterusun kornunda boya verildiğinde spasm oluşursa, boya tüplere geçmeyebilir. Bu tüp bloku şeklinde yorumlanabilir, aslında tüpler açıktır. Bazen hidrosalfinksler çok incedir ve basınçla boya verildiğinde, abdomene boya hidrosalfinkste oluşan ufak bir yırtıktan dökülür.Tüpler kapalıyken açıkmış gibi gzöükür.

HSG tüplerin açık olup olmadğını anlamada gerçekçidir ama tüplerin dışındaki yapılar hakkında az bilgi verir. Bunlarda bozuk tüp fonksiyonlarına neden olur, mesela peritubal adhezyonlar. Eğer dökülen boya bir yerde toplanırsa, adhezyondan şüphelenilir, kesin değildir.

HSG ağrılıdır. Boya uterusa enjekte edildiğinde çoğu kadın aşırı bir ağrı hisseder. Hastayı buna hazırlamalı ağrıyı azaltacak, prösedür öncesi ağrı kesici verilmelidir.

Bazı kadınlar, özellikle serviksi küçük olan kadınlarda HSG teknik olarak çok zordur. İşlem sırasında jinekolojist, gerekli olabilir diye radyolojisten yardım almalıdır. Çoğu jinekolog HSG yi kendisi yapmaktadır.

HSG nin majör riski enfeksiyondur. Az olmakla birlikte çoğu doktor prosedür boyunca antibiyotik önerir.

Eğer HSG’de tüpler kapalıysa HSG tekrarlanmalıdır. Gerekirse laparoskopi kullanılmalıdır. Laparoskopi daha önce de bahsedildiği gibi tüp hastalıklarda en iyi tanı yöntemidir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.