TÜPLERE MİKROCERRAHİ

Cerrahi yöntem olarak mikrocerrahide kullanılmaktadır.

  • Mikroskop kullanılır(yeterli büyütmede)
  • Dokuları gereksiz travmadan korur.
  • Cerrahi aletler kullanılır.
  • Kaliteli sütur kullanılmalı ve titiz sütur atılmalıdır.
  • En iyi bakım ve en az hasar verilir.
  • Kanama ve pıhtı olmaz(çünkü pıhtı cerrahi sonrası yapışıklık ve skar bırakır.)

Mikrocerrahi operasyonlar 1 ile 4 saat sürer, pelvik hasara, epidural veya genel anestezi mi kullanıldığına bağlıdır. İnsizyon genellikle Pfhannensteil kesisidir, bikini kesisi de denir. Hastanede yatış süresi 3 ile 7 gün arasındadır. Bazen ikinci bakış veya kontrol laparoskopisi gerekebilir. Bu cerrahiden bir hafta sonra yapılır ve tekrar bakılırken küçük yapışıklıklar çıkarılır ve emin olunur.

PROKSİMAL TÜP HASARI

Tüp hasarının uterotubal bileşkede olmasıdır ve kornual blok olarak adlandırılır. Klasik cerrahi kornual blokları düzeltir, bunu da tüpü tekrar uterusun içine implante ederek yapar. Başarısı düşüktür. Fakat mikrocerrahi ile, yüksek büyütmeyle tüpün sonu görülebilir ve birbirine eklenebilir. Hamilelik oranı yaklaşık %50’dir, geri kalan tüp sağlamsa.

Şimdilerde, doktorlar kornual blokların, tüplerin kornual bölgelerindeki mukus plaklarından ve atıklarından oluştuğunu farketti. Yeni cerahi dışı methodlar tedavi için kullanılacaktır. Uterus boyunca kornual uca doğru tel veya balon gönderilir.Buna balon tuboplasti veya kornual rekanalizasyon denir, ultrason eşlinde histeroskop veya floroskop(x ray)eşliğinde yapılır.

Önemli avantajı vardır, hastayı majör cerrahinden korur ve hamilelik oranını artırır.

SALFİNGOLİZİS

Tüp çevresindeki yapışıklıkların ayrılma işlemidir. Görünen başka bir hasar olmadığından başarı oranı en fazla %65’tir.

TUBAL REANASTOMOZİS

Birçok prosedür içerir, tüpteki hasarlı bölgenin çıkarılması ve sağlıklı bölgenin birbirine tutturulması gibi. Başarı oranı hasarlı alana göre değişir, fakat genelde %20 ile %50 arasındadır. Defekt orta bölmedeyse başarı şansı daha yüksektir.

DİSTAL TÜP HASARI

Eger tüp ağır hasarlandıysa veya hidrosalfinks oluştuysa (fimbrialar birbirine yapışır ve tüp kapanır) cerrahi gerekir. Buna neosalfingostomi denir,cerrah hidrosalfinksleri açar ve yeni, açık bir tüp yapar. Teknik olarak kolay olmasına rağmen, başarı oranı düşüktür. (%20 civarında) Çünkü fimbrianın fizyolojik fonksiyonu nediren normale döner.

Eğer hasar daha az ağırsa (fimbrial birikim, tüpler yaklaşır, fakat açıktır), cerrahi düzeltme daha başarılıdır. Hamilelik oranı %50 civarındadır.

Tüp cerrahisinden sonra ektopik (dış) gebelik riski artar. Tüplerin onarılması sırasında iç yüzeyi de etkilenir ve embriyonun tüpten aşağı doğru olan hareketi düzgün olmayabilir. Bu yüzden tubal cerrahi geçirmiş birisinin hamilelik tanısı hemen konmalıdır. (tercihen menstrual periyodun olmadığı ilk günlerde) Böylece ektopik gebelik ekarte edilmelidir.

İlk cerrahi operasyonla başarı sağlanması için uzaman bir merkeze gidilmelidir. Başarı, tüpteki boyutuna ve aynı zamanda cerrahın becerisine bağlıdır. Hamilelikteki başarı şansı cerraha bağlıdır. Cerrahiden sonraki ilk birkaç ay içinde hamile kalınması başarı sayılmalıdır. Bazı doktorlar ovulasyon indüksiyonu veya intrauterin inseminasyon yöntemlerini kullanarak, tubal cerrahi sonrası hamile kalma şansını artırırlar.

Eğer cerrahi sonrası hasta bir yıl içinde hamile kalamıyorsa, HSG ve/veya laparoskopi testleri tavsiye edilir. Böylece hala tüplerin açık olup olmadığına karar verilir.

Eğer ilk cerrahi başarısızsa, ikinci operasyonun başarı şansı çok düşüktür. IVF böylece hasarlar için tek tedavi yöntemidir.

Gelecekte,t ubal transplantlar gerçek olacak ve bilim adamları yapay sentetik tüpler yapacak. Böylece hasarlı kısımların yerine konabilecek.

Laparoskopik operasyonla, tüpleri açmak mümkündür, ve hastayı majör cerrahiden korur. Hidrosalfinks lazer veya koterle açılarak düzeltilebilir. Ve suturlarla açık tutulabilir; tubal reanastomoz laparoskopiyle tecrubeli cerrahlar tarafından yapılmalıdır, komplike bir ameliyattır. Suturlar ve özel yapıştırıcılar kullanılır.

Fakat cerrahinin sonucu çok başarılı değildir. Çünkü hasarlı tüpler genellikle cerrahi sonrası fonksiyonlarını düzgün yapamazlar.

STERİLİZASYONUN GERİ ALINMASI

Kadında aile planlaması açısından sterilizasyon operasyonun adı tüp ligasyonudur. Laparoskopla yapılır amaç tüpleri bloklamak ve spermle yumurtanın buluşmasını engellemektir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.