ÜLKEMİZDE DOĞURGANLIK VERİLERİ

2003 araştırmasına göre toplam doğurganlık oranı bir kadın için hayatboyu 2.23’dür. Kırsal kesimde bu 2.65, kentsel bölgede ise 2.06’dır. Geçmişteki araştırmalara bakıldığında kırsal-kentsel farkın kapandığı gözlenir. Kırsal yaşa bağlı doğurganlık hızı 15-19 arasında hızla artar ve 20-24 yaşlarda tepe yapar, sonra yavaşça azalır. Kentsel yaşa bağlı doğurganlık hızı daha yavaş bir artış gösterir.

Türkiyede kaba doğum hızı binde 19.7’dir. Kentsel bölgede binde 19, kırsal bölgede ise binde 21.1’dir. Doğu bölgelerinde toplam doğurganlık hızı 3.65’dir ve bu oran diğer bolgelerden 1.5 kat fazladır. Son 25 yılda doğurganlık azalmıştır. 40-49 yaşlarındaki kadınlarda yaşamboyu doğum hızı 3.5’dur ve bu mevcut hızdaki kadınların oranından bir doğum fazladır. Doğurganlıktaki azalma kırsal kesimde kentsel kesime oranla daha fazladır. En fazla düşüş doğu bölgesinde görülmektedir. Toplam doğurganlık hızı eğitimi olmayan kadınlarda 3.7 iken liseyi bitirenlerde 1.4’dür. 1970-1980li yıllar arasında doğurganlıkta hızlı azalma olmuştur. 1993’de toplam doğurganlık hızı 3 olmuş ve 1990larda ortalama 2.6 seyretmiştir. 1998-2003 arasında %15 daha azalma gözlenmiştir. En hızlı düşüş 15-19 yaş grubunda olmuştur. 15-34 yaş grubunda toplam doğurganlık oranı bir doğum azalmıştır.

Gençlerde doğumların arası yaşlı olan kadınlara göre daha sıktır. 15-19 yaş grubunda bu aralık ortalama 23 ay iken, 30-39 yaş grubunda ortalama 45 aydır. Kentsel bölgede ortalama doğumlar arası süre 39 ay iken kırsal kesimde 31 aydır.

Türkiyede ilk doğumların yapıldığı yaşta artış gözlenmiştir. 45-49 yaş grubundakilerin %38’i yirmi yaşından önce anne olmalarına karşın 25-29 yaş grubundakilerin sadece %28’i ilk çocuklarını doğurmuşlardır. Kentsel bölgede kadınlar kırsal bölgedekilere göre bir yıl sonra çocuk sahibi olmaktadır. Doğu bölgesinde bir kadın batı’daki bir kadından 1.5 yıl daha erken doğum yapmaktadır. Yüksek eğitimli kadınlar ilkokul eğitimini tamamlamamışlardan 2 yıl sonra doğum yapmaktadır.

Adolesan çağ gebelikleri 1998 sayımlarında %10 iken 2003 verilerinde %8’e gerilemiştir. Doğu bölgesi en yüksek adolesan gebelik oranına sahiptir, %9. Kuzey bölgelerde ise bu oran %3’dür. 15-19 yaşlarında doğum yapan veya hamile kalan kadınlar ilköğretim almamışlar ise %15 liseyi bitimişler ise %3 oranındadır.

Ülkemizde kadınlarda evlenme yaşında artış saptanmıştır. 45-49 yaş grubunda 19.2 olan ortalama yaş, 25-29 yaş grubunda 21’dir. Erken yaş evlilikleri de azalmıştır. 15 yaşında evlenme 45-49 yaş grubunda %8 iken 20-24 yaş grubunda %2’dir. Tüm yaş gruplarında belli yaşta evlenme oranı genç gruplarda yaşlı gruplara göre daha düşüktür. Örneğin 45-49 yaş grubunda 20 yaşında evlenme oranı %58 iken bu oran 25-29 yaş grubunda %40’dır. Kadınlarımız en erken doğu ve orta Anadolu’da, en geç güney bölgelerde evlenmektedir. Kırsal kesimde evlilik kentsel bölgelere göre daha erkendir (19.4 vs 20.3)

Lise ve üzeri eğitim alan kadınlarda ortalama evlenme yaşı 24.8 olup ilköğretim almayan kadınlardan 7 yıl daha geçtir.

Kadınların doğum sonrasında %92’si adet görmezken, doğumdan 2 ay sonra %57’si adet görmemektedir. Ortalama adet görememe süresi 3.4 aydır. Bir yılın sonunda kadınların %6’sı adet görememektedir. Lise mezunu kadınlarda ortalama adet görememe süresi 2.8 ay iken eğitimsiz kadınlarda bu süre 4.4 aydır.

Yeni evli kadınlarımızın %69’u gelecekte başka çocuk istemediklerini, %14 kadarı da en az 2 yıl çocuk düşünmediklerini belirtmektedir. Tek çocuğu olanların %67’si, iki çocuğu olanların %12’si, üç çocuğu olanların %4’ü ve dört çocuğu olanların %3’ü ilerde başka çocuk istemektedir. 15-19 yaş grubundakilerin %78’si çok çocuk isterken 30-34 yaş grubundakilerin %19’u bunu istemektedir. Aynı şekilde 15-19 yaş grubundaki kadınların %19’u çocuk sayısını sınırlamayı düşünürken, 40-44 yaş grubundakilerin %83’ü bunu düşünmektedir.

Geçmişte evlenmiş veya halen evli kadınlarda ortalama ideal çocuk sayısı 2.5’dur. Tek çocuğu olan kadınlarda ideal sayı 2.2 iken dört ve daha fazla olanlarda 3.1’dir. İdeal sayı 1993’de 2.4, 1998’de 2.5 saptanmıştır. Geçmişte evlenmiş olan ve eğitimi olmayan kadınlar ile lise ve üzeri eğitimi olan kadınlarda ideal çocuk sayı farkı bir çocuktur. Eğitimsizlerin daha yüksek ideal sayısı vardır.

Gebe kalındığında her üç doğumun ikisi istenilmektedir, %14 kadarı istenilmekte ancak daha sonraki bir zamanda düşünülmektedir ve %20’si de istenmemektedir. Ilk gebeliklerin %89’u istenirken üçüncü gebeliklerin neredeyse yarısı istenmemektedir. Anne yaşı ilerledikçe doğum yapma isteği azalmaktadır.

Eğer tüm istenmeyen doğumlar çnlenebilseydi toplam istenen doğurganlık hızı kadın başına 1.6 olacaktı. Bu değer 1993’de 1.8, 1998’de 1.9 olarak bildirilmiştir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.