ÜLKEMİZDE HAMİLELİK DÖNEMİ BAKIM

2003 araştırmasında önceki 5 yıl içerisindeki en son gebeliklerinde, annelerin %81’inin en az bir kez doğum öncesi bakım aldıkları bildirilmiştir. Annelerin dörtte üçü doktor tarafından hizmet almış; beşte biri ise hiç kontrole gitmemiştir. Doğum öncesi bakım oranları 1998 verilerine göre %11 artmış ve 2003 yılında %71 olmuştur. Genç anneler 35 yaş üzerindeki annelere göre doğum öncesi bakımı eğitimli sağlık personelinden almayı tercih etmişlerdir. Üç ve daha az çocuğu olan anneler altı ve daha fazla çocuğu olan annelere göre 2 kat daha fazla doğum öncesi bakım almışlardır. Kentlerde yaşayan anneler kırsal kesimde yaşayan annelere göre doğum öncesi bakımı doktordan almaktadır (%84 vs %58). En az lise mezunu olan annelerin neredeyse hepsi doğum öncesi bakım alırken, ilkokulu bitemeyen annelerin sadece yarısı bu kontrollere gitmiştir.

Türkiye’de genç, az gebeliği olan,, kentte yaşayan ve en az ilkokul mezunu olanlar diğer annelere göre daha sık doğum öncesi bakım almaktadır. Dört veya daha fazla kontrole gitme oranı kentlerde yaşayan annelerde kırsal kesimdeki annelere göre 2 kat fazladır. Kentte yaşayan annelerin sadece %12’si kontrole gitmezken kırsal kesimde bu oran üçte birdir. Kentte yaşayan annelerde ilk kez kontrole gitme ayı ortalama 2.6 iken bu oran kırsal kesimdeki anneler için 3.5 aydır.

Doğum öncesi kontrolde dört kadından üçünün kilosu ölçülmüş, %89’unun kan basıncına bakılmış ve %77’sinden kan örneği alınmıştır. %90’dan fazlasında ultrasonografi yapılmış ve bebeğin kalp atışları dinlenmiştir. Batı Marmara’da yaşayanlar diğer bölgelerde yaşayanlara göre daha fazla bakım almaktadır. Doğu bölgelerde yaşayanlar en az oranda doğum öncesi hizmet almışlardır.

Lise ve daha yüksek okul okuyanların %90’ında kilo ve kan basıncı ölçülmüş, kan alınmış, bebek kalp atışları dinlenmiş ve ultrasonografi incelemesi yapılmıştır.

Doğumların %78’i bir sağlık merkezinde gerçekleşmiştir. Bu oran 1998 verilerinden %5 daha fazladır. Kamu sağlık sektörü %65, özel sektör ise %13 oranında tercih edilmiştir. Evde doğumlar tüm doğumların beşte birini oluşturur. 35 yaşından genç olanlar yaşlı olanlara göre daha yüksek oranda sağlık merkezlerinde doğum yapmaktadır. Doğum sayısı arttıkça bu oran azalmaktadır. Doğum öncesi bakım alanların %91’i sağlık kuruluşlarında doğum yaparken, bakım hizmeti almayanların yarısı merkezlerde doğum yapmıştır. Eğitimi olmayan kadınların sağlık kuruluşunda doğum yapmaları %48 iken lise ve üzerinde eğitimni olanların %97’si merkezlerde doğum yapmıştır. Kentsel bölgede doğan bir çocuğun sağlık merkezinde doğma olasılığı kırsal bölgedeki bir çocuktan 1.3 kat fazladır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.