Ürojinekoloji

ZAMANLI TUVALETE GİTME PROGRAMI
İlk 3 gün uyanınca her saat başı mesaneyi boşaltın. Sık sık içtiğinizden emin olun. Gece tuvalete uyandığınızda ve gerekiyorsa gidin
İDRAR KAÇIRMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kişinin yaşı, medikal anamnezi, tedaviden beklentileri ve inkontinans tipine göre tedavi planlanır. Anamnez, fizik muayene, mental, fonksiyonel ve çevresel faktörlerin değerlendirilmesi gerekir. İnkontinansın başlangıcı, sıklığı, şiddeti belirlenmelidir.
YAŞLI KADINLARDA İDRAR KAÇIRMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tek etiyoloji yaşlılarda çok nadiren inkontinans yapar. Dolayısıyla değerlendirme detaylı ve olabildiğince minimal invazif olmalıdır. Bireyin kognitif fonksiyon düzeyine özen gösterilmelidir. Öncelikle utanma ve alçakgönüllülük yaşlı grupta bilinmelidir ve agresif fizik muayeneden kaçılmalıdır.
İDRAR KAÇIRMAYI ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR
Seviye 1 girişimler sağlıklı bağırsak ve mesane alışkanlığına adaptasyonu destekler ve koruyucu yaklaşımları içerir. Bu geçici UI nedenleri gelişmesini önlemek ve kontinansa pozitif bir yaklaşımdır. Bu noktada UI önlenmesi birayin tuvalet veya diğer fiziksel fonksiyonlarında bağımsız olmasını sağlamaya yöneliktir.
ÜRİNER İNKONTİNANS: BY-PASS,TAŞMA ,STRES VE URGE İNKONTİNANS
Üriner inkontinans hepsi bir arada olan bir bulgu, bir semptom ve bir hastalıktır. By-pass inkontinans, normal kontinans mekanizmasının fistül tarafından by-pass edilmesi ile oluşan devamlı bir inkontinanstır. Semptomlar aralıklı veya devamlı olabileceğinden bazı hastalarda tanı koymak zor olabilir.
URODİNAMİ İNCELEMESİ
Üriner semptomların ya da herhangi bir inkontinans tipinin değerlendirilmesinde önemli bir bölümü mesane fonksiyonunun ürodinamik incelemesi oluşturur. Bu, ofis ortamında mevcut olan ekipman ile gerçekleştirilebilir veya daha kompleks cihaz ve deneyime ihtiyaç olabilir.

RAHİM VE İDRAR TORBASI SARKMALARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Hastalara mevcut durumlarının yaşamlarını nasıl etkilediğini belirlemek için yaşam kalite formları doldurtulur. Aynı muayene bulguları farklı kişilerde değişik şikayetlere neden olabilir.
PESSER TEDAVİSİ
Nüfusumuz yaşlandıkça pelvik relaksasyon hastalığı prevalansı toplumda artış göstermektedir. Pesser tedavisi bu hastaların çoğuna çekici, etkili ve cerrahi olmayan bir tedavi yöntemi sunmaktadır. Semptomatik pelvik relaksasyon, uterin retroversiyon ve servikal yetmezlik yada üriner inkontinans hastalıkları bu terapiden yarar görebilmektedir.
MESANE SARKMASI
Vajen ön duvarının desteğinin kaybolarak üretranın (üretrosel) veya mesanenin (sistosel) desensus ya da prolapsusudur. Kadınların % 10 – 50’si, % 30 – 40 menopoz sonrası görülür.
İDRAR KAÇIRMA
İdrar inkontinansı istemsiz idrar kaçırmaya verilen isimdir. Normalde, istirahat anında intraüretral basınç mesane içi basınçtan yüksek olmalıdır. İdrar yaparken ise bu durum tersine döner. İstirahat anındaki mesane içi intraüretral basınç ilişkileri, karın içi basınç artsa dahi değişmemelidir.
RAHİM SARKMASI & İDRAR TORBASI SARKMASINDA TEDAVİ

Mesane, vajen ve rektum arasındaki bağ doku boşlukları tüm bu organların rahatlıkla dolup boşalmasına izin verir. Bu bölgeler avaskuler olduklarından cerrahide çok önemlidirler.( Vezikoservikal, vezikovajinal, rektovajinal boşluklar.)

KEGEL EGZERSİZLERİ
İdrar kaçıran kadınların çoğu öksürürken, hapşırırken, gülerken yada diğer zorlu işleri yaparken idrar kaçırma miktarını azaltmak için pelvik taban egzersizi yaparlar. Bu egzersizlere Kegel egzersizleri adı verilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.