UTERİN ANOMALİLER :BİKORNUAT, SEPTAT, UNİKORNUAT UTERUS

Tek veya iki ayrı yarım oluşuma veya boynuza veya santral septum olan tek uterusa yol açan eksik uterus formasyonu. (Santral septum uterin kaviteyi parsiyel veya tam olarak bölebilir. Oluşan iki yarım eşit olmayan büyüklük veya hacme sahiptir.) En şiddetli formunda serviksin ve vajinal kanalın duplikasyonu görülebilir. Bu anormallikler renal agenezi ve puberte sonrası ağrılı kitleye yol açan menstrüel kanama ile dolan vajinal poşlar ile ilişkilidir. Dişi doğumların %0.1’inde görüldüğü tahmin edilmektedir. Septat veya arkuat uterus anomalileri kadınların %3’ünde görülebilir.

Mülleryan kanalların birleşmesinde kusur, normalde 10. gestasyonel haftanın başına yakın gerçekleşir. Bu uterusun septasyonundan komple uterus, serviks ve vajinal kanalın duplikasyonuna kadar değişkenlik gösterir. Çoğu septasyonlar, uterusun alt segmentindeki medyan septumun rezorbe olduğu 10. ve 13. gestasyonel haftalar arasında veya üst segmentteki septumun rezorbe olduğu 13. ile 20. gestasyonel haftalar arasında Mülleryan sistemin normal gelişim seyrindeki kusurlar nedeniyle oluşur. In utero diestilstilbestrola maruz kalma septat uterusun arkuat formuna benzer T-şeklinde uterus kavitesine yol açar. Unikornuat uterus Mülleryan kanalların birinin hasarı veya normal formasyon kusurundan olabilir. Etkilenen tarafta mezonefrik sistemin gelişiminde eksiklik varsa ilgili Mülleryan sistemin gelişmemesi sonucu görülebilir. (Bu hastalarda aynı taraftaki böbrek ve üreterler genellikle yoktur.)

Klinik bulgular

  • Tekrarlayan abortuslar (Tekrarlayan abortusu olanların %15-25’inde uterin anomali vardır; uterus unikornuat ise %50ngebelik kaybı riski vardır)
  • Prematür travay (unikornuat uterus için %20 risk)
  • Erken gebelikte uterin ağrı veya rüptür
  • Travayda anormal prezentasyon (makad veya transvers)
  • Tmpon kullanarak menstrüel kanamayı durduramama (vajina duplikasyonu varsa)
  • Çıkımda obstrüksiyon varsa hematometra
  • Dismenore, abdominal ağrı, pelvik kitle, ani kan akması

Histerosalpingografi, ultrasonografi veya sonohisterografi tanıda yardımcıdır. Manyetik rezonans görüntüleme kullanılabilir ancak pahalı olması ve ulaşılabilirliği kullanımını sınırlar. Histeroskopi veya laparaskopi değerlendirmeyi tamamlamak için kullanılabilir. Septat ve bikornuat uterin anomalilerin ayırıcı tanısı uterus fundusun görülmesi ile yapılır.

Nonobstrüktif anormallikleri olan hastaların tedaviye ihtiyacı yoktur.Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda uterusu birleştirilme işlemleri(metroplasti) veya genellikle operatif histeroskopi ile septum eksizyonu düşünülebilir. Unikornuat uterusu olan ve tekrarlayan düşükleri olan hastalar evlat edinme veya in vitro fertilizasyon ve taşıyıcı uterusa implantasyon konusunda danışmanlık almalıdır.

Menstrüel kanamanın çıkışında obstrüksiyon, pelvik skarlaşma ve infertiliteye neden olacak %75 oranında endometriozis ile ilişkilidir. Ektopik gebelik ve erken gebelik kaybı riski artmıştır (%33-35).

Normal üreme bikornuat uteruslu hastalarda müdahale yapmadan oldukça mümkündür (vakaların %25’inde); gebelik kayıpları olduğunda metroplasti artmış başarı oranları vermektedir (%80-90). Tek anomali uterin septum ise normal üreme müdahale yapmadan mümkündür (%85 başarı). Unikornuat uterusu olan hastalar için %40 canlı doğum oranı beklenebilir. Sonuçlar didelfus uterusu olan kadınlarınkinden istatistiksel olarak farklı değildir.

Gebelik kaybı , erken doğum, veya fetal malprezentasyon riskinde artış vardır. Unikornuat uterusu olan hastalarda ektopik gebelik riski fazladır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.