UZUN PROTOKOL İLE TÜPBEBEK TEDAVİSİ

 • Adetin 21. günü Gn RH analogu, Leuprolide Acetate (LUCRİN) veya Nafarelin Asetat ( SYNAREL) başlanır.
 • GnRH analogu ile BABYPRİN ve FOLİK ASİT preparatları başlanır
 • LUCRİN 10 Ünite ile başlanır(enjektörde 10 işaretine kadar ilaç çekilir) SYNAREL buruna 3 puff ile başlanır.
 • Adetin 2. veya 3. günü hasta USG ile değerlendirilir. Endometrium kalınlığı değerlendirilir (Polip v.s.) Overler kistik oluşumlar açısından değerlendirilir (Bazal Kist)
 • Kan Estradiol düzeyine bakılır. Değer <50 pg/ml ise ve overlerde kist (>20 mm.) yok ise Gn RH analog dozu yarıya düşürülür ve aynı gün gonadotropinlere başlanır.

            Lucrin 10 IU → Lucrin 5 IU

            Synarel 3 puff → Synarel 2 puff

 • Kan Estradiol düzeyi >50 pg/ml ise GnRH analog dozuna 3 gün daha aynı şekilde devam edilip Estradiol 50 pg/ml nin altına düşünceye kadar kullanılmalıdır.
 • Lucrin başlandıktan sonra 15. gün hasta adet görmemişse GnRH analoguna devam edilirken ,hasta gebelik yönünden tekrar değerlendirilmelidir. Eğer gebelik yoksa bizi arayınız.
 • Kan Estradiol düzeyi < 50 pg/ml ise overlerde 20 mm’yi geçen kistik yapı yoksa uygun dozlar seçilerek gonadotropinlerle indüksiyona başlanır.
 • Bu arada GnRH analogu ve diğer oral preparatlara da devam edilir.

GONADOTROPİNLER İLE İNDÜKSİYON BAŞLANGIÇ DOZAJI:

a) 30 Yaş altında 150 Ü FSH veya HMG

b) 30-35 Yaş arası 225 Ü FSH veya HMG

c) 35-38 Yaş 300 Ü FSH veya HMG

d) >38 Yaş 450 Ü FSH veya HMG

 • Hastanın özellikleri (ultrasonografi ve hormon düzeyleri) Polikistik Over karakterindeyse başlangıç dozları 35 yaşına kadar 150Ü, 35-38 yaş arası 225Ü, 38 yaş üstü 300Ü olarak seçilir. Gonadotropin dozları daha önceki denemeler dikkate alınarak değiştirilebilir.
 • Dört (4) gün gonadotropinle indüksiyonu takiben 5. Gün USG yapılır. Folikül çapları 10 mm’den büyük ise aynı dozla devam edilir. Eğer folikül çapları 10 mm’nin altında ise doz %50 arttırılır.
 • Yedinci (7.) Gün tekrar USG yapılır ve Estradiol düzeyi bakılır.
 • Folikül sayısı 20 ‘nin altında ise ve Estradiol 2000 pg/ml. ‘nin altında ise aynı dozla devam edilerek Estradiol ve USG ile gün aşırı takip edilir.
 • Folikül sayısı 20 ‘nin üzerinde ise ve Estradiol 2000 pg/ml. üzerinde ise günlük takibe başlanır.Estradiol artış hızı (2 gün ara ile)iki katından fazlaysa doz azaltılır. (örn: 3 ampul/gün 2’ye; 4 ampul/gün 2’ye; 5 ampul/gün 3’e gibi)
 • Folikül çapları 19-20 mm. civarında olduğunda (En az 3 Folikül)ve Estradiol 4000 pg/ml ‘yi geçmemiş ise 10.000 Ü HCG 35 saat sonrasında genel anestezi altında yumurta toplama işlemi (OPU:ovum pick-up) planlanarak yapılır.
 • Aynı gün GnRH analogunun son dozu da daha önceki günlerde alışılageldiği saatte yapılır.
 • Estradiol >4000 mg/ml. ise GONADOTROPİN dozu kesilerek sadece GnRH analogu ile devam edilir (COASTING).
 • Estradiol testi hergün tekrarlanarak değer 4000pg/ml altına düştüğünde 10000 IÜ hCG 35 saat sonrasına genel anestezi altında yumurta toplama işlemi planlanarak yapılır.
 • Bu arada hCG günü de dahil olmak üzere GnRH analoguna devam edilir.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
 • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
 • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.