YUMURTA DONASYONU

Yumurta donasyonu nedir nasıl yapılır?

Yumurta donasyonunda, donör kadının yumurtalıkları hap ve/veya iğneler ile uyarılır. Yumurtaların belli bir olgunluğa geldiği gün toplama işlemi hafif damar anestezisi ile vajinal yoldan yapılır. Toplanan yumurtalar laboratuarda yumurtayı alacak çift için erkeğin spermi ile mikroenjeksiyon işlemi yapılır.

Kimlere önerilir? Kişiler nasıl seçilir?

Yumurta donasyonu yumurtalıkları olmayan ancak rahimi olan kadınlara veya yumurtalıkları ilaçlara cevap vermeyen yada menapozdaki kadınlara uygulanır. Vericilerin doğurgan olması, genç ve yumurtalıkları canlı olan kişilerden olması tercih edilir. Ülke kurallarına göre bir kadın en fazla 3 çifte yumurta verebilir.

Verici kişilerin sağlık kontrolleri nasıl yapılır?

Vericilerin aile genetik öyküsü incelenir ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar yönünden kontrolleri yapılır. Yumurta alan kişinin vücut özellikleri (saç rengi, göz rengi, ten rengi, boyu, kan grubu) verici ile uyumlu olmasına dikkat edilir.

Bağışlayanlara herhangi bir ücret ödenir mi?

Yumurta donasyonu iki şekilde gerçekleşir. Verici yumurtalar için ücret talep edebilir. Tedavisinin ilaç ve uygulama ücretini de alıcı çift üstlenir. İkinci uygulamada tüpbebek tedavisi uygulanan kadın toplanan yumurtalarının bir kısmını başka çift ile paylaşır. Yumurta alan çift de tedavi masrafının bir bölümünü karşılarlar.

Donasyon sonrası spermin veya yumurtanın kime uygulandığı kayıt edilir mi? Aile bağışlayan hakkında bilgi sahibi midir?

Tüpbebek uygulamalarında kayıt ve bilgilendirilmiş onam esastır. Kayıt olmadan işlem yapılamaz. Tedavi aşamalarının herbirinde çiftlerin kimlikleri tekrar tekrar kontrol edilmektedir. Donor programında donor kadın ve alıcı çifti tedaviyi yöneten hekim bilir. Kişisel bilgiler merkezde gizlidir ve hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilmez. Doğacak çocuğun ne zaman donorü hakkında bilgi alabileceği de ülke kanunlarında belirtilmiştir.

Sperm ve yumurta donasyonu ile bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin ne gibi özellikler taşıması gerekiyor? Kimlere uygulanıyor?

Çiftlerin öncelikle sosyal rehberlik ve psikolojik değerlendirmeden geçmeleri gerekir. Anne yaşı ve sistemik hastalıkları ileri yaşta yumurta donasyonu için önemlidir. Ailenin ve akrabaların maddi ve manevi desteği de donor programlarında irdelenen önemli konulardır. Sadece bebek istemek programa başlamak için yeterli değildir. Çiftlerin donor yumurta/sperm ile elde edilen bebeğe yaklaşımları da tedavi öncesinde sorgulanmaktadır. Donasyonun yasal olduğu ülkelerde bu yolla doğan çocuklara reşit olduklarında bazı haklar verilir. Yasal düzenlemelerin çiftlere dikkatlice açıklanması gerekir. Ülkemizde donasyon kanunen yasak olduğu için donasyon ile doğacak çocuklar ile ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır.

Donasyon yoluyla bebek sahibi olup olmamak hala tartışılıyor. Bu konuda sizin görüşünüz nedir?

Donasyon programları çoğu ülkede uygulanmaktadır. Uygulamalar ülke kanun ve sağlık sistemi düzenlemeleri kurallarına göre yapılmaktadır. Medikal açıdan önerilen çiftler tercihlerini kendileri yapmaktadır. Tedavi öncesi değerlendirmeler sonucunda çiftler uygun kabul edilirse tedaviye başlanır. Ülkemizde donasyon konusunda yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu tip tedavilere ihtiyacı olan çiftlerin donasyon programlarının yerel sağlık otoritelerinin denetimi ve düzenlemeleri çerçevesinde olan ülkelerde tedavi görmeye dikkat etmeleri önerilmelidir. Unutulmamalıdır ki kuralların varlığı, çiftleri alacakları hizmetin doğru ve yeterli olması konusunda güvence demektir.

Adaylar maddi açıdan yeterli olmaları halinde bu yolla bebek sahibi olabiliyorlar mı? Yoksa psikolojik yönden ve çevresel açıdan değerlendiriliyorlar mı?

Donor programına başvuran çiftler ülkemizde donor programı yasal olmadığı için detaylı olarak incelenmemektedir. Özellikle çiftin sosyal çevresi, aile ortamı, maddi durumu, doğacak bebeğin güvenli bir gelecek alması açısından titizlikle irdelenmelidir. Yurtdışında programları genel tüpbebek programını yöneten ekipten ayrı bir ekip götürmektedir. Donor programının kendine has incelikleri ve maksimum gizlilik esastır. Programda yetişmiş hemşire, psikolog, sosyal danışman ve konuyla özellikle ilgilenen bir hekimin takım olarak çalışması önemlidir. Amaç sadece üçüncü şahıstan hücre transferi değil mevcut aileye gelecek yeni üyenin geleceğinin garanti altına alınmasıdır. Programa her başvuran çift tedaviyi alamamaktadır.

İnsan yapısında kötü olan bir şeyi kabul etmeme gibi bir durum var. Çocuk büyüdüğünde eğer iyi yetiştirilmemişse veya ailenin istediği gibi bir çocuk olmamışsa, buna istinaden ona bağışla dünyaya gelen bir çocuk olduğunu söyleyebilir. Bu riskler nasıl değerlendiriliyor?

Bu tip olumsuz durumların olmaması için aile öyküsü, çiftin beklentileri, sosyal danışman raporu, psikolojik danışman raporu, ekibin tamamıyla değerlendirilir. Donor programların serbest olduğu ülkelerde başvuru koşulları ve ön incelemeler detaylıca belirlenmiştir. Bu konuda Ingiltere ve Kuzey Amerika düzenlemeleri tamamlamış ve yüksek kalite ve gizlilikle hizmeti ihtiyaç gösteren çiftlere sunmaktadır.

Çocuğun bağış durumdan bir şekilde haberdar olması ve sonrasında doktora başvurarak diğer yarısını sorgulaması durumu da yaşanabilir. Bu tür bir durumla ilgili hekimin yükümlülükleri neler? Yani çocuk istediğinde bu tür bilgileri verir mi?

Bu tip yasal haklar donasyonun yapıldığı ülkenin kanunları ile önceden belirlenmiştir. Ülkemizde bu durum mevcut olmadığı için çiftlerin kurallar ve denetlemelerin olduğu merkezlere yönlendirilmesi doğru olacaktır. AT ülkelerinde kurallar belirli olduğu için bu ülkelerdeki merkezler güvenli olacaktır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.