YUMURTALIK KİSTLERİ

Overin içindeki kistik bir büyümedir,genellikle epitelyal komponentten kaynaklanır ve sıklıkla selimdir. Selim over tümörleri en sık rutin kontrollerde saptanır ve asemptomatiktir. Semptomlar geliştiği zaman durum ya çok ciddidir (kanama, rüptür veya torsiyon oluştuğu zamanki gibi) veya sessiz ve nonspesifiktir (belli belirsiz baskı veya doluluk hissi gibi).

Over kistinin yönetiminin en önemli amacı kist tipinin ve orjiniin zamanında tanınmasıdır. Ardından uygulanan tedaviler ve risk değerlendirmesi tanının doğruluğuna bağlıdır. Akut olarak semptomatik hale gelen kistlerde hızlı değerlendirme ve girişim gerekli olabilir.

Genç kadınlarda ortaya çıkan over tümörlerinin yaklaşık %90’ı selim ve metabolik olarak inaktiftir. Selim adneksiyel kitlelerin %75’inden fazlası fonksiyoneldir.Fonksiyonel kistler gerçek neoplazmlar değildir, daha ziyade overin normal fonksiyonundan kaynaklanan anatomik farklılıklardır.Foliküler kistler ovulasyonun gerçekleşemediği ve büyüyen folikülün gelişimine normal zamanının ötesinde devam etmesinden kaynaklanır.Aynı şekilde korpus luteum sebat edebilir ve içeriye kanama ile büyüyebilir ve semptomatik olabilir. Üreme çağındaki kadınlardaki overdeki büyümelerin yaklaşık %25’i gerçek neoplazidir ve yalnızca yaklaşık %10’u maligndir. Selim over tümörlerinin en büyük gurubu over epiteli ve kapsülünden kaynaklananlardır. Epitelden kaynaklanan tümörlerin çeşitliliğine rağmen genç üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen over tümörü germ hücre orjinli olan kistik teratom veya dermoiddir. Bu tümörler primer germ hücrelerinden kaynaklanır ve her üç embriyonik germ yaprağından dokular içerirler (ektoderm, mezoderm ve endoderm).

Hasta hikayesi ve fizik muayene genellikle kitle varlığını ortaya koymak için yeterlidir. Over kistlerinin tanısında bütünü ile yardımcı olabilecek spesifik bir laboratuar testi yoktur.Laboratuvar araştırmaları spesifik tanıları destekleyebilir. Ultrasonografi, BT ve MRI’ın genç hastalardaki asemptomatik kitlelerin değerlendirilmesinde sınırlı değeri vardır.Bunun bir istisnası, klinik değerlendirmenin zor ve yetersiz olduğu (ör, masif obezite) veya maligniteden şüphenilen hastalardır. CA-125,lipid bağımlı sialik asit, karsinoembryonik antijen ,α-fetoprotein ve diğer serum tümör belirteçleri bilinen malignitesi olan hastaların takibi içindir, prognostik önemi yoktur.

Bazı yazarlar küçük, muhtemelen selim kistik kitlesi olan genç hastalara, regresyon işlevine yardımcı olması için oral kontraseptifler gibi ovulasyon supresyon tedavisi vermeyi önermektedir. Bu yaklaşım ile %65-75 regresyon oranları verilmektedir fakat bu daha ziyade kişisel bir seçimdir çünkü bu konuda kesin sonuç vermiş çalışmalar bulunmamaktadır. Folikül veya korpus luteum kistleri gibi fizyolojik overe ait büyümeler oral kontraseptif kullanan bir hastada bulunmamalıdır. Bu nedenle halihazırda oral kontraseptif kullanan ve adneksiyel kitlesi oluşan hastalarda regrese olmayacak patolojik bir durumun olması ve cerrahi eksplorasyona ihtiyaç duyulması daha olasıdır.Perimenopozal veya postmenopozal hastaların adneksiyel kitleler selim olabilir fakat yönetimi değiştiren malignite ihtimali çok daha artmıştır.Bu hastalarda 6 cm’den daha büyük kitleler hemen cerrahi eksplorasyonu ve eksizyonu gerektirir. Transvaginal ultrasonografi ile kitlelerin ölçümü ve izlenmesi daha önce eksplorasyon gerektiren küçük kitlelere konservatif yaklaşımı olanaklı kılmıştır.Genç hastalarda olduğu gibi kitlenin büyüklük , şekil, mobilite ve kıvamı değerlendirilmelidir. Düzensiz, mobil olmayan veya mikst karakterli (solid veya kistik) kitlelerin malign olma olasılığı daha fazladır ve eksplorasyon için cerraha konsülte edilmelidir.Over kanserinin nihai tanısı cerrahi olarak yapılmalıdır.

Hızlı Ulaşım
Marmara Üniversitesi Eğ.Araş.Hast.Pendik
  • Mail : tevfik.yoldemir@marmara.edu.tr
  • Mail: info@yoldemir.com
Bizi Facebook'da Bulun

Sağlıklı ve Mutlu Günler


    UYARI : Bu sitede yer alan bilgiler, insanları sağlıkları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tıbbı tedavinin mutlak surette bir hekim tarafından yapılması zorunludur.
    Bilgilerin yanlış veya uygunsuz kullanımından doğacak mağduriyetten, konu içeriğini yazan veya düzenleyen kişiler sorumlu değildir. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız.
    Bu siteyi ziyaret etmek ve/veya siteye üye olmakla bunları kabul etmiş sayılırsınız.